Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 145


 

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 12.06.2023, 22§ (liukastuminen)

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 145  

347/03.06.02.00/2023  

 

 

 Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

 

 Kaupunkiympäristöjohtaja on 12.06.2023 päätöksellään (§ 22) hylännyt 15.02.2023 kello 20:50 Sairaalakadulla, Honkaharjun piha-alueella, tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen oheismateriaalina.

 

 Oheismateriaali A § 145  päätös liitteineen

 

 Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

 

 Oikaisuvaatimuksen tekijä on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Honkaharjun palvelutalon piha-alueella 15.02.2023, klo 20:50 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä B ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

 Oheismateriaali B § 145  oikaisuvaatimus liitteineen

 

 Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan kertonut liukastuneensa 15.02.2023 noin kello 20:50 Sairaalakadulla Honkaharjun palvelutalon piha-alueella. Piha on hakijan mukaan ollut peilijäässä, piha-alueella ei ole ollut lainkaan hiekkaa, jään päällä oli jonkin verran lunta, joten jäinen piha-alue oli tästä syystä vieläkin petollisempi. Oikaisuvaatimuksessa on kerrottu, että asianosainen on kaatunut piha-alueella viedessään roskia. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myöhemmin täydentänyt oikaisuvaatimustaan ja pyrkinyt valokuvien avulla osoittamaan vahinkopaikan olosuhteita. Todetaan, että valokuvaa ei ole otettu vahinkopäivänä.

 

 Perustelut

 

 Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksin perusta  vahingonkorvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle, eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai jonkinlaiseen virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

 

 Honkaharjun palvelutalon kiinteistö on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

 

 Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu Honkaharjun palvelutalon piha-alueen huoltotoimien toteuttamisesta, mutta kaupunki on siirtänyt sopimuksin kiinteistön kunnossapidon palveluyhtiölle.

 

 Kaupungin ja palveluyhtiön välisen sopimuksen mukaan liukkaudentorjunta tulee suorittaa palveluyhtiön toimesta pääkulkuväylille arkisin kello 07 – 16 välillä heti lumenpoiston jälkeen tai kaksi tuntia liukkauden lisääntymisestä, ja piha- ja pysäköintialueelle liukkaudentorjunta tulee suorittaa tarvittaessa sekä täydentää käsin hiekoittamalla. Talotekniikkakeskukselta saadun selvityksen mukaan piha-alueen kunto sekä ovien edustat tarkastetaan ja huolletaan päivittäin. Ovien edustojen kunnossapidosta vastaa kohteen laitosmies. Piha ja parkkialueen hiekoitus hoidetaan koneellisesti ulkopuolisen palveluyhtiön toimesta. Koneella nyt kysymyksessä oleva alue on hiekoitettu 13.2.2023 ja 14.2 ja 15.2 klo 07.00 – 16.00 välillä alueen hiekoitusta on täydennetty käsin hiekoittamalla. Hiekkaa on laitettu parkkipaikalle ja kulkuväylille sekä ovien edustoille. Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen mukaan vahinkopäivänä ilmanlämpötila on ollut -1 astetta.

 

 Honkaharjun palvelutalossa työskentelee ja vierailee päivisin runsaasti ihmisiä ja siellä on myös runsas iltakäyttö ja todetaan, ettei palveluyhtiölle ja/tai kaupungille ole tullut muita ilmoituksia pihan liukkauteen liittyen.

 

 Edellä esitetyt selvitykset osoittavat, että palveluyhtiö on huolehtinut Honkaharjun palvelutalon liukkaudentorjuntatoimista palvelusopimuksen mukaisesti. Kiinteistöllä on ollut merkittävä määrä käyttäjiä vahinkopäivänä, eikä kaupungille tai palveluyhtiölle ole tullut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia ulkoalueiden liukkauteen liittyen päivä- tai iltakäytön osalta. Liukkaudentorjuntatoimet ovat näin ollen olleet asianmukaiset, eikä säätilassa ole myöskään tapahtunut vahinkopäivän aikana mitään sellaista muutosta, joka olisi edellyttänyt erillisiä liukkaudentorjuntatoimenpiteitä.

 

 Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta asianmukaisesta kunnossapidosta huolimatta. Tästä syystä jalankulkijan tulee noudattaa talvella erityistä varovaisuutta ja käytettävä suojajalkineita. Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein näytetyksi, että piha-alueen liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti sekä huolellisesti ennen vahinkotapahtumaa, eikä kaupunki näin ollen ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

 

 Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta näyttöä tai selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen ja näin ollen oikaisuvaatimus on perusteettomana hylättävä.

 

 Sovelletut oikeusohjeet

 

 Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää, että

 

 1. aikaisempaa viranhaltijapäätöstä ei ole syytä muuttaa

 

 2. päättää hylätä kaupunkiympäristöjohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 12.06.2023 (§ 22) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.