Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 144


Liite A kuva tapahtumapäivältä 24.11.2022

 

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan päätöksestä takaisinsaantivaatimukseen 13.06.2023, 25§ (Pohjola Vakuutus)

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 144  

347/03.06.02.00/2023  

 

 

 

 Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

 

 Kaupunkiympäristöjohtaja on 13.06.2023 (25§) päätöksellään hylännyt 24.11.2022, klo 08:10 osoitteessa Energiatien Lidlin ja Nesteen kylmäaseman välisen tien suojatien kohdalla tapahtuneeseen nastattomalla sähköpyörällä kaatumiseen liittyvän takaisinsaantivaatimuksen (regressi). Takaisinsaantivaatimus on 11 986,54 euroa. Vakuutusyhtiölle tekemässä olosuhdeselvityksessä on haitankärsijän selvitys sääolosuhteista. Päätös liitteineen on kokonaisuudessaan oheisaineistona.

 

 Oheisaineisto A § 144  päätös liitteineen

 

 Esitetyt vaatimukset ja perusteet

 

 Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan, että Kokkolan kaupunki oikaisee annettua viranhaltijapäätöstä. Vaatimuksen mukaan viranhaltijapäätöksestä ei käy mm. ilmi, miten liukkaudentorjunnasta on huolehdittu ennen vahinkotapahtumaa. Vaatimuksessa on esitetty, että velvollisuutta liukkaudentorjunnasta ei poista se, että vahingonkärsinyt on kaatunut nastattomalla sähköpyörällä. Oikaisuvaatimuksen mukaan Kokkolan kaupunki ei ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta vahinkopaikalla asianmukaisesti. Näin ollen katsotaan, että vahinko on seurausta laiminlyönnistä ja Kokkolan kaupunki on kunnossapitovelvollisena korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

 Oheismateriaali B § 144  oikaisuvaatimus liitteineen

 

 Perustelut

 

 Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aiemman päätöksen muuttamiseen.

 

 Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti, taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.


 Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuuta, joten pelkästään siitä, että talviolosuhteissa on tapahtunut liukastuminen, ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausvastuuta.

 

 Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapitolain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten kautta.

 

 Lämpötila on vahinkopäivänä ja sitä edeltävän viikon ajan vaihdellut -3,0 - -6,9 asteen molemmin puolin, ollen vahingon tapahtuma-aikaan -3,8 astetta. Kokkolan kaupungin työnjohtopäivystys on käynnissä läpi vuoden ja auraus- ja hiekoituspäivystys on alkanut 12.11.2022. Kyseisen ja edeltävän viikon sääolosuhteista johtuen säätilan ollessa vain pakkasella, ei auraukseen tai hiekoitukseen ole ollut tarvetta. Työjohtopäivystyksen kirjauksista sekä valokuvista käy ilmi, että säätila on ollut lumeton ja kuiva. Valokuva 24.11.2022 on oheismateriaalina.

 

 Pakkasesta aiheutuvan aamukuuran ollessa osittain maassa on pyöräilijän kannalta ennalta arvattavissa, että jalkakäytävät ja kadut saattavat satunnaisesti olla liukkaita asianmukaisesta kunnossapitoseurannasta huolimatta varsinkin nastattomalla sähköpyörällä ajaessa..

 

 Kunnossapitotoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että toimenpiteet on suoritettu kaupungin noudattaman käytännön mukaisesti ja huolellisesti. Selvää on, että liukkaudentorjuntaa ei ole mahdollista reaaliajassakaan toteuttaa siten, että kadun mitkään osat eivät koskaan olisi satunnaisesti liukkaat. Tämä asettaa tielläliikkujille, esim. pyöräilijöille erityisen tarpeen noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta kadulla liikuttaessa.

 

 Todetaan, että kyseiseltä vahinkopaikalta ei ole tullut kaupungille muita liukastumisia koskevia korvausvaatimuksia talven 2022 aikana. Kaupungille ei ole tullut lähiajoilta muita korvausvaatimuksia tai palautteita katujen tai pyöräteiden liukkaudesta. Tämäkin osaltaan osoittaa, että kaupungin käytäntöjen mukainen seuranta ja toimintatavat ovat olleet riittäviä.

 

 Kaupunki katsoo, että vahinkoaikaan vallinneet olosuhteet huomioon ottaen kunnossapidon seurantatoimenpiteet oli suoritettu asianmukaisesti. Edellä esitetyillä ja aikaisemmin ilmenevillä perusteilla kaupunki katsoo, ettei kunnossapitoa ole laiminlyöty.

 

 Edellä olevan perusteella todetaan, että oikaisuvaatimukselle ei ole esitetty perusteita ja näin ollen se on perusteettomana hylättävä.

 

Sovellettu lainsäädäntö

 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

 

 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1-4 §, 14 §

 

Tieliikennelaki (729/2018) 1-4 §

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

  1. merkitä oikaisuvaatimuksen tiedoksi

 

  1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.