Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 49


 

Laajojen kaivutyölupien käsittely (Valokuituoperaattorit, tietoliikennekaivuut ja muut toimijat)

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.02.2024 § 20 

 

 

 

Valmistelijat Vt. johtava ympäristötarkastaja Tuomas Hirvijoki, työpäällikkö Mikko Takkula ja lupatarkastaja Tiia Sillanpää

 

Tausta

 

 Valokuituoperaattoreiden kaivulupahakemusten määrä on lisääntynyt Kokkolassa viimeisen vuoden aikana ja haetut kaivualueet ovat laajoja useita katuja sisältäviä korttelialueita.

 

 On tapauksia, jossa yhdelle operaattorille on myönnetty kaivulupa tietylle alueelle ja kaivutöiden, putkien/verkoston asentamisen jälkeen ja kadun sekä viheralueiden korjaustöiden jälkeen on seuraava toimija on hakenut samalle alueelle lupaa ja kadut on avattu uudelleen ja korjattu uudelleen.

 

 Tiivistettynä voidaan todeta, että Kokkolassa on ollut muutamia tapauksia, joissa korttelin katualueet on kaivettu kokonaisuudessaan auki ja sen jälkeen katu päällystetty ja vihertyöt tehty valmiiksi ja seuraavana vuonna katu kaivettu jälleen auki. Se aiheuttaa ylimääräisiä ja tarpeettomia kustannuksia sekä useina peräkkäisinä vuosina aiheutuvaa haittaa kuntalaisille ja asukkaille.

 

 Tästä on tullut kaupungille useita huolestuneita soittoja alueen asukkailta sekä negatiivista palautetta. Toistuva liittymien ja katualueen rikkominen häiritsee asukkaita ja työllistää myös tarpeettomasti kaupunkia.

 

 Muutostoimenpiteet

 

 Kaivutöiden yhteydessä tulee pyrkiä jatkossa saattamaan työt yhdenmukaisesti valmiiksi siten, että kaivutöitä koskevilla laajemmilla katualueilla (korttelialueet), kaikki kaapeliverkostot tai ainakin niitä varten tarvittavat putkistot sijoitetaan maahan ennen katujen päällystämistä ja korjausta ja sen jälkeen katualueella ei kaiveta kolmeen vuoteen laajempia kaivutöitä. Verkostoa ei tarvitse sijoittaa alueelle valmiiksi, mutta putkien sijoittamisella mahdollisestaan verkoston laittaminen kadun alle ilman laajempia kaivutöitä.

 

 Tällöin olemassa putkiin voidaan sijoittaa kaapelit myös myöhemmin pienillä kaivutöillä. Tapauskohtaisesti voidaan myös poiketa edellä mainitusta linjauksesta harkintaa käyttäen, mikäli se todetaan toimimattomaksi ratkaisuksi.

 

 Tarkoituksena on se, että verkostojen saneeraustyöt ja uusien verkostojen sijoittaminen suunnitellaan etukäteen ja tieto välittyy toimijoiden kesken. Tällöin mahdollistetaan yhdenaikaiset kaivutyöt ja samoihin kaivantoihin laitettavat putket ja myös mahdollisesti kaivantoihin sijoitetettavat kaapelit. Samalla vältetään ylimääräisiä ja tarpeettomia katurakenteiden aukomisia ja korjaamisia organisoimalla työn suoritusajankohdat jouheviksi siten, että kaikki toimijat pyrkivät rakentamaan yhdenaikaisesti verkostot ennen katujen ja viheralueiden korjaamista tai ainakin sijoittamaan kaapelien suojaputket valmiiksi jälkeenpäin, joihin voivat sitten myöhemmin sijoittaa tarvittavat kaapelit.

 

 Muutostoimenpiteet kohdissa 1, 2 ja 3, eivät koske välttämättömiä korjaustoimenpiteitä (linjarikot, kaukolämpökorjaukset, vesi- ja jätevesiverkoston korjaus tai muut kriittisen infran verkostot)

 

 Muutostoimenpiteet kohdissa 1, 2 ja 3 eivät myöskään koske kaukolämmön liitoslupia eikä vesihuoltoverkoston ja huleveden liitoslupia kiinteistöille.

 

 Muutostoimenpiteet koskevat energia-infraa ja vesihuollon verkostoja kuitenkin siltä osin, että heidän tulee olle hyvissä ajoin hakemusten kanssa liikkeellä, sekä selvittää etukäteen kaupungin infrarakentamisesta katujen saneerausalueet ja sopia infrarakentamisen kanssa aikataulu sopivaksi, mikäli energia-infraa tai vesihuoltoverkostoa sijoitetaan samalle alueelle, jossa saneeraustöitä tehdään.

 

 Ehdotus jatkoksi

 

  1. Saneerauskohteet

 

Saneerauskohteiden osalta kaupungin infrarakentaminen laittaa kaivualueet kuulutukseen kunkin vuoden tammikuussa ja tiedottaa operaattoreita. Toimijoilla on huhtikuun loppuun mennessä aikaa ilmoittaa liittyvätkö samaan kaivantoon kaupungin kanssa. Tällöin ei tehdä erillisiä kaivulupapäätöksiä, vaan toimenpiteet sovitaan kaupungin infrarakentaminen -yksikön kanssa. Saneerauskohteiden kaivantoja ei avata kolmeen vuoteen niiden valmistumisen jälkeen, jolloin ylimääräisiltä katujen korjaustöiltä ja viheraluetöiltä vältytään. Saneerauskohteiden osalta tiedotetaan myös erikseen energialaitosta ja vesilaitosta ja muistutetaan mahdollisuudesta suorittaa kaivutyöt samaan aikaan. Energialaitoksella ja vesilaitoksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä samaan kaivantoon, eikä suorittaa toimenpiteitä saman aikaisesti.

 

  1. Rakennetut alueet (ei uudisalueet)

 

Kaupunki pyytää operaattoreita, energialaitosta ja vesilaitosta ilmoittamaan laajat kyseistä vuotta koskevat kaivuut alkuvuodesta huhtikuun loppuun mennessä. Operaattoreiden tulee kaivaa tai sijoittaa putkistoja ja mahdollisuuksien mukaan myös verkosto alueella samaan aikaan ja sopia asia kaupungin infrarakentamisen kanssa siten, että katualuetta ei päällystetä siinä välissä uudelleen.

 

Tällä varmistetaan, että operaattorit ja muut toimijat tekevät yhteistyötä keskenään ja pyrkivät liittymään samoihin kaivantoihin, mikäli se on mahdollista tai kuitenkin siten, että kadun korjaaminen tehdään vasta, kun kaikki kaikki työt on saatettu valmiiksi.

 

Kyseisten alueiden katu- ja viheralueita ei avata kolmeen vuoteen niiden valmistumisen jälkeen.

 

  1. Vuoden 2024 kaivuut

 

Lounea Palvelut Oy on ilmoittanut, että tulee vuonna 2024 hakemaan kaivulupia useille alueille, mutta ei ole vielä jättänyt kaivulupahakemuksia vireille. Valokuitunen Oy on jättänyt kaivulupahakemukset kaupungin sähköiseen asiointipalveluun Kaustarin, Pohjois-Hakalahden ja Pensarinmäen kaivuiden osalta. Elisa Oy on perustanut kaivulupahakemuksen Kaustarin alueelle. On odotettavissa, että laajoja kaivulupahakemuksia tulee paljon tänä vuonna.

 

Vuoden 2024 osalta vireillä olevista kaivulupahakemuksista tiedotetaan muita operaattoreita ja toimijoita ja tämän päätöksen perusteella rajataan kaivuutöiden suorittaminen siten, että mikäli muut toimijat haluavat rakentaa verkon tai sijoittaa putkistot valmiiksi jollekin alueelle, niin tulee siitä ilmoittaa huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Tämän jälkeen operaattoreiden tulee suorittaa kaivutyöt ja putkien / verkoston sijoittaminen samanaikaisesti. Mikäli samanaikainen rakentaminen ei onnistu, niin putket asennetaan kuitenkin siten valmiiksi, että kaivutöiden välissä katualuetta ei päällystetä eikä kaupunki tee vihertöitä, vaan korjaustyöt tehdään vasta sen jälkeen, kun verkostotyöt ovat kokonaisuudessaan valmiit. Kaapelit pystyy sen jälkeen vielä myöhemmin syöttämään putkiin.

 

 Tämän jälkeen alueille ei mennä kaivamaan seuraavaan kolmeen vuoteen laajempia kaivutöitä.

 

Kaupunkilupapäällikkö

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että

 

  1. päätös koskee vain kaupungin omistamia katualueita, jotka ovat laajoja kaivutyöalueita. Muilla alueilla asian ratkaisee maanomistaja

 

  1. kaivulupien hakeminen kohtien 2 ja 3 osalta pysyy ennallaan

 

  1. mikäli kaivulupaa haetaan jo edellisen vuoden puolella, siirtyy asian käsittely infrarakentamisen osastolle kohdan 1 mukaan saneerauskohteiden osalta

 

  1. päätöksellä ei kielletä kaukolämpö ja vesiesihuollon verkoston saneerauksia missään vaiheessa, eikä myöskään välttämättömiä korjaustöitä keltään muultakaan verkonomistajilta, mutta ohjataan suorittamaan työt yhdenaikaisesti

 

  1. päätös kuulutetaan ja päätöksestä tiedotetaan lehdessä

 

  1. päätös toimitetaan tiedoksi tarpeellisille operaattoreille ja muille toimijoille

 

  1. lupien käsittelyä koskeva päätös toimitetaan tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle.

 

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

Kaupunkirakennelautakunta 06.03.2024 § 49  

109/11.00.00/2024  

 

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.