Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 50 

Hankinnan keskeytyspäätös, Antti Chydeniuksen kadun sillan peruskorjaus

 

Kaupunkirakennelautakunta 06.03.2024 § 50  

130/02.08.00/2024  

 

 

Valmistelija v.s. infrapäällikkö Mikko Takkula

 

Kaupunkiympäristö on pyytänyt tarjoukset Antti Chydeniuksen kadun sillan peruskorjaustyöstä. Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu Cloudiassa 9.1.2024.

 

Tarjousten jättämisen määräaika oli 16.2.2024 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.

 

Annetut tarjoukset ylittävät merkittävästi hankinnan toteuttamiseksi varatut määrärahat.

 

Tarjouspyynnnössä sanotaan seuraavasti:

”Tilaaja voi myös hylätä tarjouksen mikäli se ylittää hankkeelle budjetoidun rahoituksen.”

”Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai mikäli määräraha ei ole riittävä.”

 

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalain 125 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana tuolloin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintayksiköllä on ollut todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely tilanteessa, jossa kaikki hyväksyttävät tarjoukset ovat ylittäneet hankinnan toteuttamiseen varatut määrärahat. Asiassa ei ole muutoinkaan tullut ilmi, etteikö hankintamenettelyn keskeyttäminen olisi perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin, tai että keskeyttäminen olisi vaikuttanut tarjoajiin syrjivästi. Näin ollen hankintayksikkö ei menettele hankintasäännösten vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn esittämällään perusteella.

 

Liite A Urakkatarjouspyyntö

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää keskeyttää Antti Chydeniuksen kadun sillan peruskorjaustyötä koskevan hankintamenettelyn, koska talousarviossa hankintaan esitetty määräraha ei riitä hankinnan toteuttamiseen.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.