Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▲
Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoito laki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus15.12.2023 - 17.06.2024
Meddelande om kungörelse, lagen om vattenvårds, NTM-centralen i Södra Österbotten15.12.2023 - 17.06.2024
Ilmoitus kuulutuksesta, Tulvariskit, EPOELY/60/202415.03.2024 - 17.06.2024
Meddelande om kungörelse, Översvämningsrisker, EPOELY/60/202415.03.2024 - 17.06.2024
ILMOITUS KUULUTUKSESTA, YVA-selostus, Kairinevan ja Peränevan tuuli-ja aurinkovoimapuisto, Halsua-Kokkola, EPOELY/1549/202218.04.2024 - 14.06.2024
MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE, MKB-beskrivning, Kairineva och Peräneva vind- och solkraftspark, Halso-Karleby, EPOELY/1549/202218.04.2024 - 14.06.2024
KUNGÖRELSE, Undantag från miljöskyddsbestämmelserna, Louhigatan 17 Karleby22.04.2024 - 29.05.2024
KUULUTUS, Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, Louhenkatu 17 Kokkola22.04.2024 - 29.05.2024
Offentlig delgivning, Plan om muddringsarbete utanför fastighet 272-410-2-55, i samfällt vattenområde, PERHO ÄLV, Karleby, EPOELY/1023/202422.04.2024 - 27.05.2024
Yleistiedoksianto, Suunnitelma ruoppaustyöstä kiinteistön 272-410-2-55 edustan yhteisellä vesialueella, PERHO-ÄLV, Yhteinen vesialue Kokkola, EPOELY/1023/202422.04.2024 - 27.05.2024
Ändring av detaljplan / Halkokari skola och daghem / Planförslag25.04.2024 - 27.05.2024
Asemakaava ja asemakaavan muutos / Piispanmäen pelto ja Kuokkamaantien ympäristö / Kaavaluonnos25.04.2024 - 27.05.2024
Asemakaavan muutos / Halkokarin koulu ja päiväkoti / Kaavaehdotus25.04.2024 - 27.05.2024
Detaljplan och detaljplaneändring / Åkerområdet bredvid Biskopsbackens skola och Gräftlandets närmaste omgivning / Planutkast25.04.2024 - 27.05.2024
Etappdetaljplan / Björkhagsvägen LH / Planförslag25.04.2024 - 27.05.2024
Vaiheasemakaava / Koivuhaantie LH / Kaavaehdotus25.04.2024 - 27.05.2024
KUNGÖRELSE, MKB-program för vindkraftsprojekt i Tallikallio i Kalajoki, POPELY/741/202429.04.2024 - 30.05.2024
KUULUTUS, Meluilmoitus, NRC Group Finland Oy, POPELY/471/202429.04.2024 - 03.06.2024
KUULUTUS, Tallikallion tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma, Kalajoki, POPELY/741/202429.04.2024 - 30.05.2024
Byggnad- och miljönämdens byggnadslovbeslut 24.4.202430.04.2024 - 03.06.2024
Byggnad- och miljönämdens undantagsbeslut 24.4.202430.04.2024 - 03.06.2024
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ, Umicore Finland Oy Kokkola, LSSAVI/19620/202230.04.2024 - 06.06.2024
MEDDELANDE OM BESLUT, Umicore Finland Oy Karleby, LSSAVI/19620/202230.04.2024 - 06.06.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunnan poikkeamispäätös 24.4.202430.04.2024 - 03.06.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 24.4.202430.04.2024 - 03.06.2024
KUNGÖRELSE, Meddelande om buller, NRC Group Finland Oy, POPELY/471/202403.05.2024 - 03.06.2024
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ, Vesilain mukainen päätös, Kokkolan kaupunki Liikelaitos Kokkolan Vesi, LSSAVI/17113/202206.05.2024 - 12.06.2024
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Kokkolan Kaupunki, LSSAVI/2223/202406.05.2024 - 12.06.2024
MEDDELANDE OM BESLUT, Beslut enligt miljöskyddslagen, Karleby stad, LSSAVI/2223/202406.05.2024 - 12.06.2024
MEDDELANDE OM BESLUT, Beslut enligt vattenlagen, Karleby stad Affärsverket Karleby Vatten, LSSAVI/17113/202206.05.2024 - 12.06.2024
Delgeneralplan för Peräneva vindkraftspark / Planutkast13.05.2024 - 14.06.2024
Ilmoitus kuulutuksesta, pimapäätös 13.5.2024, YIT Housing Oy, Kokkola, EPOELY/1070/202413.05.2024 - 19.06.2024
Meddelande om kungörelse, Beslut 13.5.2024, YIT Housing Oy, Karleby, EPOELY/1070/202413.05.2024 - 19.06.2024
Peränevan tuulivoima-alueen osayleiskaava / Kaavaluonnos13.05.2024 - 14.06.2024
Beslut on bullerånmalen / Havsparken Karleby, Till Havs-mässan 25.5.2024 -26.5.202414.05.2024 - 20.06.2024
Byggnadsinspektörens lovbeslut 14.5.202414.05.2024 - 30.05.2024
Ilmoitus, 13.5.2024, Storkohmon jäteaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 62 mukainen suunnitelma, Kokkola, Ab Ekorosk Oy LSSAVI/7467/202214.05.2024 - 19.06.2024
Kaupunkilupapäällikön lupapäätökset 8.5.202414.05.2024 - 29.05.2024
Kungörelse, diskussionsmöte, Ullava – Laurinneva - Alajärvi 400 J1 kraftledning, Fingrid Oyj14.05.2024 - 13.06.2024
Kuulutus meluilmoituksesta / Kokkolan Meripuisto, Vesille-messut 25.5.2024 -26.5.202414.05.2024 - 20.06.2024
Kuulutus, Kuulemiskokous, Ullava – Laurinneva - Alajärvi 400 J1 voimajohto, Fingrid Oyj14.05.2024 - 13.06.2024
Meddelande, 13.5.2024, Plan i enlighet med bestämmelse 62 i miljötillstånd för Storkohmo avfallsstation, Karleby, Ab Ekorosk Oy, LSSAVI/7467/202214.05.2024 - 19.06.2024
Tillståndschefens tillståndbeslut 8.5.202414.05.2024 - 29.05.2024
Europarlamenttivaalit 202415.05.2024 - 10.06.2024
Europarparlamentsvalet 202415.05.2024 - 10.06.2024
Ilmoitus kuulutuksesta, Kokkolan satama, EPOELY/3678/202115.05.2024 - 12.07.2024
Lupatarkastajan päätökset 9.4.2024 - 7.5.202415.05.2024 - 05.06.2024
Meddelande om kungörelse, Karleby hamn, EPOELY/3678/202115.05.2024 - 12.07.2024
Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.5.202415.05.2024 - 30.05.2024
Tillståndsinspektörens lovbeslut 9.4.2024 - 7.5.202415.05.2024 - 05.06.2024
Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftområde / Program för deltagande och bedömning16.05.2024 - 17.06.2024
Ilmoitus kuulutuksesta, YVA-ohjelma, Rautajalan tuulivoimahanke, EPOELY/3460/202316.05.2024 - 17.06.2024
Meddelande om kungörelse, MKB-program, Rautajalka vindkraftsprojekt, EPOELY/3460/202316.05.2024 - 17.06.2024
Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaava / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma16.05.2024 - 17.06.2024
Kungörelse om Bulleranmälan / Västra parken, Nollpunkt 2024 1.6.202417.05.2024 - 24.06.2024
Kuulutus meluilmoituksesta / Kokkolan Länsipuisto, Nollapiste 2024 1.6.202417.05.2024 - 24.06.2024
Byggnadsinspektörens lovbeslut 17.5.202420.05.2024 - 04.06.2024
KUNGÖRELSE, Andvändning av Sandskatas kioskplats för säljningsverksamhet, Windy Hill Coffee Roast Oy20.05.2024 - 10.06.2024
KUNGÖRELSE, Malmletningstillstånd, Tukes ML2018:0032 Peuraneva, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUNGÖRELSE, Malmletningstillstånd, Tukes ML2018:0033, Keskusjärvi, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUNGÖRELSE, Malmletningstillstånd, Tukes ML2018:0034, Hassinen, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUNGÖRELSE, Malmletningstillstånd, Tukes ML2018:0035, Hyttikangas, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUNGÖRELSE, Malmletningstillstånd, Tukes ML2018:0056, Östersidan, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUULUTUS, Laajalahden kioskipaikan käyttäminen myyntitoimintaan, Windy Hill Coffee Roast Oy20.05.2024 - 10.06.2024
KUULUTUS, Malminetsintälupa, Tukes ML2018:0032, Peuraneva, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUULUTUS, Malminetsintälupa, Tukes ML2018:0033, Keskusjärvi, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUULUTUS, Malminetsintälupa, Tukes ML2018:0034 Hassinen, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUULUTUS, Malminetsintälupa, Tukes ML2018:0035, Hyttikangas, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
KUULUTUS, Malminetsintälupa, Tukes ML2018:0056, Östersidan, Keliber Technology Oy20.05.2024 - 24.06.2024
Rakennustarkastajan lupapäätökset 17.5.202420.05.2024 - 04.06.2024
Byggnad- och miljönämdens byggnadslovbeslut 15.5.202421.05.2024 - 24.06.2024
Byggnad- och miljönämdens undantagsbeslut 15.5.202421.05.2024 - 21.06.2024
Kaupunkilupapäällikön lupapäätökset 20.5.202421.05.2024 - 05.06.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunnan poikkeamispäätös 15.5.202421.05.2024 - 21.06.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 15.5.202421.05.2024 - 24.06.2024
Tillståndschefens tillståndbeslut 20.5.202421.05.2024 - 05.06.2024
Ilmoitus kuulutuksesta, YVA-ohjelma, Jolkan tuulivoimahanke, Dnro EPOELY/660/202322.05.2024 - 20.06.2024
Kaupunkilupapäällikön lupapäätökset 20.5.202422.05.2024 - 06.06.2024
Meddelande om kungörelse, MKB-program, Jolkka vindkraftsprojekt, Dnro EPOELY/660/202322.05.2024 - 20.06.2024
Tillståndschefens tillståndbeslut 20.5.202422.05.2024 - 06.06.2024
Fastställande av planer; Gång- och cykelled på avsnittet mellan Fabriksgatan och Port Tower23.05.2024 - 29.05.2024
Kaupunkilupapäällikön lupapäätökset 22.5.202423.05.2024 - 07.06.2024
Suunnitelmien vahvistaminen; Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tehtaankatu-Port Tower23.05.2024 - 29.05.2024
Tillståndschefens tillståndbeslut 22.5.202423.05.2024 - 07.06.2024