<![CDATA[Dynasty]]>202454608<![CDATA[Sivistysjohtaja / Perusopetuksen luokanopettajan virkavalinta 1.8.2024 alkaen (työavain KOK-03-82-24)]]>2024-05-22202454685<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Anomus maa-alueen tilapäisestä vuokraamisesta pysäköintiä varten, Asunto Oy Kokkolan Tervahovi]]>2024-05-22202454573<![CDATA[Sivistysjohtaja / Irtisanoutuminen Isokylän koulun musiikin tuntiopettajan virasta / K.O.]]>2024-05-21202454644<![CDATA[Kirjastotoimenjohtaja / Kaupunginkirjaston aukioloajat ajalle 1.6.-31.8.2024]]>2024-05-21202454705<![CDATA[Hallintopäällikkö, sivistys / Kiviniityn koulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin viransijaisuus 5.8.2024-31.5.2025 / KOK-03-76-24]]>2024-05-21202454687<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Karleby Svenska Gymnasium kemian ja fysiikan Vernier mittauslaitteiden hankinta]]>2024-05-21202454548<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Donnerska skolan ja Karleby Svenska Gymnasium kemian opetusvälineiden hankinta]]>2024-05-21202454532<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Donnerska skolan ja KSG fysiikan opetusvälineiden hankinta]]>2024-05-21202454487<![CDATA[Sivistysjohtaja / Torkinmäen ja Jokilaakson koulujen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmien muutokset]]>2024-05-19202454496<![CDATA[Sivistysjohtaja / Muutokset / lisäykset Halkokarin-Rytimäen koulun lukuvuosisuunnitelmaan]]>2024-05-19202454486<![CDATA[Rakennuspäällikkö / Halkokarin koulu ja päiväkoti (monitoimitalo), tietomallisuunnittelu, viranomaisen itseoikaisu]]>2024-05-17202454274<![CDATA[Kulttuuritoimenjohtaja / Kohdeavustus vuoden 2024 kotiseutuhankkeisiin; Kälviän Kotiseutuyhdistys]]>2024-05-15202454259<![CDATA[Kehittämispäällikkö, sivistyspalvelut / Opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattorin sijaisuus 1.8.2024-29.1.2025]]>2024-05-15202454174<![CDATA[Kaupunkiympäristöjohtaja / Vaakatasoleikkuri puistot 2024]]>2024-05-14202454230<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Laitetilan vuokraaminen, Lounea Palvelut Oy]]>2024-05-14202454073<![CDATA[Hallintopäällikkö, sivistys / Halkokarin koulun tuntiopettajan määräaikainen tehtävä 1.8.2024-31.7.2025 (KOK-03-81-24)]]>2024-05-14202454221<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Donnerska skolan ja Karleby Svenska Gymnasium Biologian ja maantieteen opetusvälineiden hankinta]]>2024-05-14202454159<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Donnerska skolan liikuntavälineiden hankinta]]>2024-05-14202454138<![CDATA[Kulttuuritoimenjohtaja / Vuokra-avustus työhuonetilan vuokrakuluihin; Matti Oja]]>2024-05-13202453933<![CDATA[Kaupunginjohtaja / Myynnin keskeytys / Läntinen Kirkkokatu 14 / Torikatu 32]]>2024-05-13202454126<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Teollisuus- ja varastotontinosan vuokrasopimuksen irtisanominen / vuokra- alue 36-2-5-V1, Hiekkapurontie 10]]>2024-05-13202453707<![CDATA[Sivistysjohtaja / Täydennykset Isokylän koulun lukuvuosisuunnitelmaan 2023-2024]]>2024-05-11202453971<![CDATA[Sivistysjohtaja / Irtisanoutuminen kulttuuritoimenjohtajan virasta / S.P.]]>2024-05-11202454027<![CDATA[Sivistysjohtaja / Lisäykset Torkinmäen koulun lukuvuosisuunnitelmaan 2023-2024]]>2024-05-11202454024<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Besättande av tjänsten som speciallärare vid Donnerska skolan för tiden 1.8.2024–31.7.2025 / J.S. (KOK-02-96.24)]]>2024-05-10202454026<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Besättande av tjänsten som timlärare i matematik för tiden 6.8.2024–31.5.2025 vid Donnerska skolan / S.Å.]]>2024-05-10202454032<![CDATA[Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster / Besättande av tjänsten som timlärare i svenska och litteratur vid Donnerska skolan för tiden 1.8.2024–29.5.2025 / S.V. (KOK-03-73-24)]]>2024-05-10202453898<![CDATA[Sivistysjohtaja / Irtisanoutuminen Isokylän koulun musiikin tuntiopettajan virasta / K.O.]]>2024-05-08202453903<![CDATA[Sivistysjohtaja / Perusopetuksen luokanopettajan virkavalinta 1.8.2024 alkaen (työavain KOK-03-70-24)]]>2024-05-08202453901<![CDATA[Sivistysjohtaja / Perusopetuksen matemaattisten aineiden (ma, fy, ke) lehtorin virkavalinta 1.8.2024 alkaen (työavain KOK-03-4-24)]]>2024-05-08