<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 23.05.2024 / Hallintosääntömuutos / Kaupunkiympäristön Kaupunkirakentamisen vastuualue]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 23.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 23.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 23.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Muut asiat Övriga ärenden]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Eläinlääkintähuollon toimitilat/Perhonjokilaakso Veterinärvårdens verksamhetsutrymmen/Perho ådal]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024 sekä osavuosikatsaus Budgetens utfall 1.1.-30.4.2024 samt delårsrapport]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Ympäristöterveydenhuollon taksa ja maksut Miljöhälsovårdens taxa och avgifter]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare]]><![CDATA[Ympäristöterveyslautakunta 22.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Arviointikertomus 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2024 Tarkastuslautakunta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Yhteenvetoraportti vuoden 2023 tilinpäätöksen tarkastamisesta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Tankarin karitoimikunta 2024]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Karikokousjärjestelyt 2024]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Kesän 2024 tapahtumat]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Tankarin karitoimikunta 22.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.05.2024 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.05.2024 / Kokkolan kaupungin kunnallisen kansakoulun ja peruskoulun merkkivuosi 2024]]>