Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 16 

Suomenkielisen 7.–9. luokkien perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden uudistaminen

 

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 23.04.2024 § 16  

364/12.00.01.01/2024  

 

 

Valmistelija sivistysjohtajaTerho Taarna

 

 

Perusopetuslain 6§:ssä on säädetty, miten perusopetuksen oppivelvollisen koulupaikka määräytyy. Kyseisen pykälän mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.” Lisäksi määrätään, että kunnan tulee osoittaa oppivelvolliselle tällainen lähikoulu.

 

Käytännössä koulutuksenjärjestäjät päättävät oppilaaksiottoalueet, joilta oppivelvolliset osoitetaan tiettyyn kouluun. Koska Kokkola on kaksikielinen kaupunki, tulee oppilaaksiottoalueet määritellä erikseen suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille. Toimivalta oppilaaksiottoalueista päättämisestä on opetus- ja kasvatuslautakunnan suomen- ja ruotsinkielisillä jaostoilla omien kieliryhmiensä osalta.

 

Oppivelvollisen näkökulmasta hänellä on oikeus saada koulupaikka sen oppilaaksiottoalueen koulusta, jossa hänen vakituinen osoitteensa on, ja koulutuksenjärjestäjän velvollisuus on osoittaa koulupaikka oppilaaksiottoalueen koulusta. Tätä kutsutaan ensisijaiseksi oppilaaksiotoksi ja tarvittaessa koulutuksen järjestäjä myös järjestää oppilaan koulukuljetuksen tähän kouluun, mikäli oppivelvollisella on lain mukaan siihen oikeus.

 

Toisaalta huoltajan on mahdollista hakea oppivelvolliselle koulupaikkaa muustakin kouluista kuin siitä, josta koulutuksenjärjestäjä on koulupaikan osoittanut. Tätä kutsutaan toissijaiseksi oppilaaksiotoksi ja siitä päättää Kokkolassa sen koulun rehtori, jonka koulusta koulupaikkaa haetaan. Jos oppilas otetaan oppilaaksi toissijaisessa oppilaaksiotossa, hänellä ei ole oikeutta koulukuljetuksiin.

 

Suomenkielisen perusopetuksen osalta koulujen oppilaaksiottoalueita on edellisen kerran muutettu vuonna 2020, jolloin kantakaupungin alueen perusopetuksen palveluverkko muuttui Länsipuiston koulun lakkauttamisen ja Isokylän koulun yhtenäiskouluksi muuttumisen myötä, mutta tuolloin ei tarkasteltu tai muutettu oppilaaksiottoalueita kantakaupunkia laajemmin.

 

Uuden Piispanmäen koulun on määrä valmistua vuonna 2025 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden 2025–26 alusta. Piispanmäen koulun myötä nykyisten Jokilaakson, Rytimäen ja Hakalahden koulujen toiminnan on määrä lakata ja Halkokarin koulun on määrä siirtyä samassa yhteydessä väistötiloihin lukuvuoden 2025-26 alusta alkaen nykyisiin Hakalahden koulun tiloihin. Nämä perusopetuksen palveluverkon muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa nykyisiä koulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja etenkin ns. Itäreitin alueella ja suomenkielisen perusopetuksen 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueiden uudet rajaukset onkin hyväksytty opetuspalvelujen suomenkielisen jaoston kokouksessa 31.10.2023 / §29. 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalueiden tarkastelu jäi tuolloin myöhemmin tehtäväksi ja tulee nyt jaoston päätettäväksi.

 

Oppilaaksiottoaluetarkastelussa Kokkolan kaupungin alue on jaettu seitsemään suomenkielisen perusopetuksen 7.–9. luokkien koulujen oppilaaksiottoalueeseen, jotka ovat:

 

 1. Kiviniityn koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

 1. Halkokarin koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

 1. Isokylän koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

 1. Torkinmäen ja Piispanmäen koulujen yhteinen 7.–9. luokkien
  oppilaaksiottoalue

 

 1. Lohtajan koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

 1. Lucina Hagmanin koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

 1. Rahkosen 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue

 

Oppilaaksiottoalueiden kartat on esitetty erillisinä liitteinä:

 

Liite A § 16 Suomenkielisen perusopetuksen 7.–.9. luokkien koulujen oppilaaksiottoalueet

 

Uudet esitettävät oppilaaksiottoalueiden rajat on esitetty myös digitaalisessa karttapalvelussa, jossa karttoja on mahdollista zoomata ja joka löytyy osoitteesta:

https://kartta.kokkola.fi/Kartat_WEB/Aluejaot/qgis2web_2024_04_17-12_51_45_109478/index.html#9/63.7667/23.4778

 

Suomenkielisen perusopetuksen 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalueiden rajat noudattavat pääsääntöisesti 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueiden rajoja seuraavasti:

 

 1. Kiviniityn koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Ykspihlajan, Koivuhaan, Mäntykankaan ja Hollihaan koulujen


1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueista sillä poikkeuksella, että Hakalahden pohjoisosa on siirretty Halkokarin koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalueeseen, koska Halkokarin koulu tulee lähivuodet sijaitsemaan väistötiloissa Hakalahden koulun tiloissa.

 

 1. Halkokarin koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Halkokarin koulun 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueesta edellämainitulla Hakalahden pohjoisosan lisäyksellä.

 

 1. Isokylän koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Isokylän koulun 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueesta

 

 1. Torkinmäen ja Piispanmäen koulujen yhteinen 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Torkinmäen ja Piispanmäen koulujen yhteisestä 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueesta

 

 1. Lohtajan koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Lohtajan kirkonkylän ja Marinkaisten koulujen 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueista

 

 1. Lucina Hagmanin koulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu Ruotsalon, Peltokorven, Kälviän kirkonkylän, Marttilan ja Veikko Vionojan koulujen 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueista

 

 1. Rahkosen 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue muodostuu ohjeellisesta Rahkosen koulun 1.–6. luokkien oppilaaksiottoalueesta. Tältä alueelta oppilaat käyvät Toholammin kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuusiston koulua Toholammilla.

 

Tapauksessa, jossa oppilaaksiottoalue on kahden koulun yhteinen, koulutuksenjärjestäjä osoittaa oppivelvollisen koulupaikan jommastakummasta oppilaaksiottoalueen koulusta, mikä antaa koulutuksenjärjestäjälle jonkin verran joustavuutta oppilaaksiotossa ja mahdollistaa sen, ettei oppilaaksiottoaluerajauksia tarvitse välttämättä tarkistaa tai muuttaa vuosittain.

 

Uudet nyt esitettävät suomenkielisen perusopetuksen 7.–9. luokkien oppilaaksiottoaluerajaukset on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden 2025–26 alusta alkaen. Oppilaaksiottoalueiden rajauksen lisäksi oppilaaksi ottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa on tarkoitus uudistaa ja tuoda erikseen jaoston hyväksyttäväksi. Oppilaaksiottoaluerajaukset tulevat jatkossa tämän asiakirjan liitteiksi.

 

Sivistysjohtaja Jaosto päättää hyväksyä liitteen mukaiset suomenkielisen 7.–9.

 luokkien perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden rajat käyttöön

 otettavaksi 1.8.2025 alkaen.

 

Päätös Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto hyväksyi päätösesityksen.