Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 15


 

Koulunkäynninohjaajaresurssit lukuvuonna 2024–2025

 

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 23.04.2024 § 15  

293/02.02.02/2024  

 

 

Valmistelija kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen

 

 

Koulunkäynninohjaajatuntien valmistelu on yksi keskeinen resurssi tulevan lukuvuoden valmistelussa. Resurssin valmistelusta vastaa 18-jäseninen koulunkäynninohjaajatyöryhmä. Työryhmässä ovat edustettuna koulunkäynninohjaajat (2), erityisopettajat (3), rehtorit (7), varhaiskasvatus (1) ja hallinto (5). Työryhmä on kokoontunut kevään aikana neljä kertaa.

 

Resurssin kehitys 2014–2024

 

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen koulunkäynninohjaajaresurssit ovat kasvaneet voimakkaasti vuosien kuluessa. Huomattava muutos on tapahtunut viimeisten 5–6 vuoden aikana. Muutosta selittää perusopetuksen oppilasmäärän, tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu sekä pienryhmien lisäykset. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsee lähes joka neljäs kokkolalainen perusopetuksen oppilas.

 

 

Vuosi

TUNNIT

Muutos

2014

2894h

 

2015

2950h

+56h

2016

3000h

+50h

2017

3137h

+137h

2018

3534h

+397h

2019

3606h

+72h

2020

3910h

+304h

2021

4215h

+305h

2022

4597h

+382h

2023

4478 + hankkeet 109 + muut 304 = 4891h

+294h

2024

4438h + hankkeet??

-344h

 

 

Koulunkäynninohjaajaresurssit ovat lisääntyneet kuluvan lukuvuoden aikana 304 tunnilla (+6,8%) valmistavan opetuksen kasvun ja lukuvuoden aikana on ilmenneiden tuen tarpeiden myötä. Koulunkäynninohjaajan lisätukea on tarvittu esim. ryhmän haastavan tilanteen tai yksittäisen oppilaan terveydentilan muutoksen takia.

 

Opetuspalveluissa työskentelee kevätlukukauden 2024 päättyessä yhteensä 192 koulunkäynninohjaajaa (176 ohjaajaa v. 2023), joista 102 (95 v. 2023) on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

 

 

Resurssi lv. 2024–2025

 

Resurssin valmistelussa on huomioitu koulun koko, yleisopetuksen oppilasmäärä sekä yleisopetuksessa opiskelevien tehostetun ja erityisen tuen oppilaat. Lisäksi on huomioitu yleisopetuksen muu vaativa ohjaajatarve, henkilökohtaiset ohjaajat sekä erityisopetuksen pienryhmien koulunkäynninohjaajatarpeet. Oppilaan tarvitsema tuki pyritään järjestämään tukitoimien suunnitelmallisena kokonaisuutena oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Koulunkäynninohjaajan tuki on yksi tuen muoto yhteensä kahdeksasta perusopetuksessa käytössä olevista tuen muodoista.

 

Tulevan lukuvuoden suunnnittelussa on pyritty muodostamaan tasapainoinen resurssijako yleisopetukseen ja erityisopetukseen. Yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden tuki on tärkeää toteuttaa ennakoiden ja riittävän vahvana, jotta koulunkäynti ja oppiminen edistyvät mahdollisimman hyvin.

 

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen koulunkäynninohjaaresurssitarve tulevalle lukuvuodelle on 4438 tuntia + mahdolliset hanketunnit saatujen valtionavustuspäätösten mukaan. Muutos lukuvuoden 2023–2024 lähtötilanteeseen on -40 tuntia ja kevään 2024 tilanteeseen -344 tuntia (-7,0%).

 

Oheisaineisto Koulunkäynninohjaajaresurssit lv 2024–2025

 

Sivistysjohtaja  Jaosto päättää resursoida

 

1        suomenkielisen perusopetuksen koulukäynninohjaajatukeen yhteensä 3474 tuntia

 

2        suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen esiopetukseen, konsultoivaan tiimiin, romanikieliseen ohjaajatukeen sekä paja-opetukseen yhteensä 375 tuntia

 

3        sekä valtuuttaa kehittämispäällikön päättämään lisäresurssin jakamisesta mikäli uusia lisätuen tarpeita ilmenee lukuvuodelle 2024–2025

 

Päätös Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto hyväksyi päätösesityksen.