Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 14


 

Suomenkielisen lukiokoulutuksen vuosiviikkotuntimäärä lukuvuonna 2024-2025

 

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 23.04.2024 § 14  

293/02.02.02/2024  

 

Valmistelijat Kokkolan suomalaisen lukion rehtori Markku Anttila, Kokkolan aikuislukion rehtori Jonna Finell ja sivistysjohtaja Terho Taarna

 

 

 Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto päättää vuosittain keväällä kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen eli Kokkolan suomalaisen lukion ja Kokkolan aikuislukion opetuksen laajuuden seuraavana syksynä alkavalle lukuvuodelle. Opetuspalvelujen suomenkielisen jaoston päättämä lukioiden enimmäisvuosi-viikkotuntimäärä toimii näin ollen lukuvuoden 2024–2025 opetuksen suunnittelun lähtökohtana.

 

 Kuluvasta lukuvuodesta alkaen opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto päättänyt lukiokoulutuksen opetusresurssin laajuuden vuosiviikkotunteina, joka tarkoittaa 38 tuntia vastaten laajuudeltaan aiemmin käytettyä kurssia.

 

 Kevään 2024 toisen asteen koulutuksen yhteishaussa Kokkolan suomalaisen lukio asetti ensimmäiselle hakusijalle 226 hakijaa. Keväällä 2023 vastaava luku oli 211. Luku ei sisällä mahdollisesti toiselta tai muilta hakusijoilta lukioon valittavia opiskelijoita. Kokkolan suomalaisessa lukiossa on tulevana lukuvuonna kahdeksan aloittavaa opiskelijaryhmää edellisen vuoden kuten kuluvanakin lukuvuonna. Kokkolan suomalaisen lukion kokonaisopiskelijamäärän olevan noin 718 opiskelijaa syksyllä 2024.

 

 Koulutuksenjärjestäjät saavat syksyn uusien opiskelijoiden osalta valintaesityksen opiskelijaksi ottamista varten kesäkuussa, joten lukion kokonaisopiskelijamäärä tarkentuu vielä kesän aikana, kun selviää, ketkä ottavat opiskelupaikan vastaan ja kuinka paljon toissijaisia hakijoita lukioon tulee. Lisäksi oppilaitoksella on mahdollisuus tarjota vapaaksi jääneitä opintopaikkoja yhteishaun jälkeen ilman opintopaikkaa jääneille hakijoille.

 

 Kokkolan suomalaisen lukiolle lukuvuoden 2024–2025 vuosiviikko-tuntimääräksi esitetään varattavaksi yhteensä 945 vuosiviikkotuntia, mikä on 19 vuosiviikkotuntia vähemmän edellisen lukuvuoden määrään nähden. Tuntimäärän lasku selittyy valmistuvien ja aloittavien opiskelijoiden ryhmämäärien muutoksilla ja siinä on otettu huomioon vuoden 2024 talousarvion lukiokoulutukseen varattu määrärahaan.

 

 Esitetty vuosiviikkotuntimäärä sisältää lukiokertoimen ja opiskelijamäärään perustuvan nuorten lukiokoulutuksen lukioresurssin. Esitykseen sisältyy myös kokonaistyöajassa olevan erityisopettajan työtehtävä, joka laskelmassa vastaa 24 vuosiviikkotuntia, kuten kuluvanakin lukuvuonna. Lukio-opiskelijoiden opintovalintoihin perustuva vuosiviikko-tuntitarvelaskelma esitetään oheisaineistona.

 

 Oheisaineisto Kokkolan suomalaisen lukion

    vuosiviikkotuntitarvelaskelma

   lukuvuodelle 2024–2025

 

 Urheiluakatemian hallinnon järjestämisen osalta Kokkolan kaupungilla on yhteistyösopimus Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemian toiminnasta, sopijapuolten tehtävistä ja rahoituksen järjestämisestä. Urheiluakatemian toiminnan taso ja kaupungin rahoitus on määritelty sopimuksessa, joten se ei näy vuosiviikkotuntien tarvelaskelmassa, mutta urheiluakatemiaopiskelijat saavat lukion opintosuorituksia toiminnastaan urheiluakatemiassa.

 

 Aikuislukiot eivät ole mukana kevään yhteishaussa, vaan niihin otetaan opiskelijoita jatkuvassa avoimessa haussa ympäri vuoden, joten tulevan lukuvuoden opiskelijamäärän arviointi on vaikeaa.

 

 Kokkolan aikuislukion opiskelijamäärä on jonkin verran laskenut viime vuosina. Lukuvuonna 2023–2024 aikuislukion vuosiviikotuntimäärä on ollut 47 vuosiviikkotuntia. Aikuislukion oppimäärän laajuus on 88 opintopistettä, mikä vastaa 44 vuosiviikkotuntia, joten aikuislukion toiminnan näkökulmasta opetuksen määrää ei voida kovin paljon laskea nykyisestä, mikäli aikuislukiotoimintaa on tarkoitus jatkossakin järjestää. Nykyinen opetuksen määrä ei mahdollista useimpien valtakunnallisten lukion valinnaisten opintojen tarjoamista. Lukuvuoden 2024–2025 Kokkolan aikuislukion vuosiviikkotuntimääräksi esitetään 47 vuosiviikkotuntia.

 

 Kokkolan aikuislukion järjestämän ammattilukiokoulutuksessa järjestettävien lukio-opintojen laajuus tulevalle lukuvuodelle sovitaan yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kaupungin ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

 

 Lukioiden viralliset valtionosuusopiskelijoiden määrät saadaan syksyn tilastopäivän 20.9.2024 tilanteen perusteella, minkä johdosta jaoston on perusteltua varata mahdollisuus muuttaa nyt hyväksyttyjä vuosiviikkotuntimääriä, mikäli lukion opiskelijamäärissä tapahtuisi merkittäviä muutoksia nyt arvioituihin opiskelijamääriin verrattuna.

 

Sivistysjohtaja  Jaosto päättää

 

 1 hyväksyä Kokkolan suomalaisen lukion opetuksen

   vuosiviikkotuntimääräksi lukuvuodelle 2024–2025  yhteensä 945 vuosiviikkotuntia ja Kokkolan aikuislukion iltaopetuksen vuosiviikkotuntimääräksi yhteensä 47 vuosiviikkotuntia.

 

 2 varata mahdollisuuden muuttaa lukioiden lukuvuoden

   2024–25 vuosiviikkotuntimääriä syksyn tilastopäivän

   20.9. jälkeen, mikäli lukioiden opiskelijamäärät

  merkittävästi muuttuvat tämänhetkisistä arvioista.

 

Päätös Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto hyväksyi päätösesityksen.