Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 66


 

Koralli-Tuote Oy, 272-53-24-3, Rantavallinkaari 18, Rakennuksen rakentaminen MRL 125.1 §, Rakennelma MRL 126a.1 §  (Teollisuusrakennuksen, varastokatoksen sekä purukontin rakentaminen)

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 66  

365/10.03.00.02/2024  

 

 

Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Tero Jelekäinen

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennuslupa 2024-118

Päätöspäivämäärä 24.04.2024

 

 

Rakennuspaikka

272-53-24-3

Pinta-ala 8882.0

 Rantavallinkaari 18

 67800 KOKKOLA

 

Hakija

 Koralli-Tuote Oy

 Yrittäjäntie 12

 67100 Kokkola

 

Toimenpide

 Rakennuksen rakentaminen MRL 125.1 §

 Rakennelma MRL 126a.1 §
(Teollisuusrakennuksen, varastokatoksen sekä purukontin rakentaminen)
 

 Uusi rakennus

Luvan rakennus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

1

2510.0

2510.0

19300.0

2

 

 

 

 

Rakenteellinen paloturvallisuus

Luvan rakennus 1

Tuotantorakennus

Paloluokka P3

Palovaarallisuusluokka 1
Rakennus varustetaan pikapaloposteilla, vaahtosammuttimilla ja sprinklerijärjestelmällä.

 

Luvan rakennus 2

Varastokatos

Paloluokka P3

 

Lausunnot

Erityisasiantuntija Jouni Laitinen

26.02.2024

Ehdollinen

Ympäristöterveystarkastaja Mari Viirret

26.02.2024

Ehdollinen

Kaupunginarkkitehti Kristian Biskop

20.03.2024

 

Kaavasuunnittelija Sami Karjalainen

27.03.2024

Puoltava

Infrasuunnittelija Tero Luokkala

26.03.2024

Ehdollinen

Palotarkastaja Jere Hosionaho

28.03.2024

Puoltava

Kaupungingeodeetti Matti Kivistö

27.03.2024

Mahdollistava

 

Hakemuksen liitteet

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta

Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä

Rakennuslupakartta

Ilmoitus väestönsuojasta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Kosteudenhallintaselvitys

Naapurin kuuleminen

Värityssuunnitelma

Pääpiirustukset

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

 

Poikkeukset:
Myönnetään vähäinen poikkeaminen MRL 175 § esteettömyysasetuksen kohdasta 8 §, toisen kerroksen toimistotiloja ei varusteta hissillä.
Perustelut: Alakerrassa on toimistohuone ja esteetön wc. Alakerrassa on keittiö ja taukotila. Esteellisessä kerroksessa työtiloja on alle 10 henkilölle ja esteellisen kerroksen huoneistoala on alle 200 m2 (150 m2) (TopTen 117 e 01).
 

Rakennusvalvontapäällikkö

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että

 

  1. Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää lupa sekä hyväksyä esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin.

 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja

Vesikeskuslämmitysjärjestelmän työnjohtaja

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

Rakennesuunnitelmat
Lujuuslaskelmat
Lämmitys-suunnitelmat
Vesi- ja viemärisuunnitelmat
Ilmanvaihtosuunnitelmat
Kosteudenhallintasuunnitelma
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

Paikan merkitseminen

 

Sijaintikatselmus

 

Pohjakatselmus

 

Rakennekatselmus

 

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus

 

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus

 

Lämmityslaitteiden tarkastus

 

Väestönsuojan tarkastus

 

Käyttöönottokatselmus

 

Loppukatselmus

 

 

Muut ehdot:

 

Rakennuksen korkeusasema on tarkistutettava rakennusvalvontaviranomaisilla paikanmerkitsemisen jälkeen

 

Ennen rakennustöiden aloittamista on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen järjestämisestä.

 

Rakennustyön aikana on pidettävä työmaapäiväkirjaa ja rakennustyön tarkastusasiakirjaa

 

Tämän luvan edellyttämä väestönsuoja on oltava valmis ja käyttökunnossa rakennuksen käyttöönottoon mennessä

 

Infralausunnon ehdot huomioitava

 

Hulevesien poisjohtamisesta ja piha-alueen liittämisestä naapurikiinteistöihin on esitettävä suunnitelmat rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi ennen pihatöiden aloittamista

 

Ennen rakennustöiden aloittamista tulee esittää suunnitelma vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevien hulevesien viivyttämiseksi tontilla

 

Savunpoistolaitteisto sekä sammutuslaitteisto on tarkistettava ennen laitteiston käyttöönottoa

 

Ulkopuolinen tarkastus MRL 150C § 1 mom. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunto rakennuksen kantavien rakenteiden osalta.

 

 

  1. tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen

 

  1.                    päätös on maksullinen

    Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

    Ohjeet valitus/oikaisumenettelystä liitteenä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

 

Päätös  Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Tero Jelekäinen ja jäsen Juuso Kokkoniemi poistuivat kokouksesta klo 18.14