Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 63 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös 2023

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 63  

801/02.06.01.03/2023  

 

 

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari

 

Kuntalain taloussäännösten mukaan tulee kaupunginhallituksen luovuttaa kunnan tilinpäätös tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kokkolan kaupungin tilinpäätöksen 27.3.2024 kokouksessaan.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten toimintojen tuotot olivat vuonna 2023 n. 1,1 milj. euroa ja toimintakulut n. 1,7 milj.euroa. Toimintakate oli n. – 0,64 milj. Talousarvion sitovuustasojen (2023) mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan tuotot ja kulut ovat sitovia valtuustoon nähden.

 

Tuottojen toteutumaprosentti oli 104,8%. Tuotot ylittivät tuloarvion n. 50 500 euroa ja niitä kertyi n. 65 700 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Yhteisten menojen ja luvituksen tuotot kertyivät 84,6%:sti talousarvioon nähden ja alittivat tuloarvion 9 200 euroa. Tuottoja kertyi n. 12 200 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Rakennusvalvonnan tuotot kertyivät 101,0 %:sti talousarvioon nähden ja ylittivät tuloarvion n. n. 4 800 euroa. Rakennusvalvonnan tuottoja kertyi n. 127 100 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Ympäristöpalvelujen tuottoja kertyi talousarvioon nähden n. 16 300 euroa enemmän toteumaprosentin ollessa n. 112,8 %. Verrattuna edelliseen vuoteen ympäristön tuottoja kertyi n.35 300 euroa enemmän. Pysäköinninvalvonnan tuotot kertyivät 110,1 %:sti talousarvioon nähden ja ylittivät tuloarvion n. 38 500 euroa. Tuottoja kertyi n. 38 300 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

 

Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 87,2%:sti ja määrärahat alittuivat n. 254 300 euroa. Kulujen alituksen pääasiallinen syy oli yhteisten menojen ja luvituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden rekrytointihaasteet ja niistä johtuva henkilöstövaje. Toimintakulut nousivat n. 10,3% vuodesta 2022. Toimintakate oli noin 304 800 euroa parempi kuin talousarviotavoite.

 

Liitteenä on rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus, jossa sidotaan yhteen talousarvio, strategian mittarit ja niiden arviointi. Samalla tavoin on vuoden 2023 aikana raportoitu myös lautakunnan osavuosikatsaukset. Liitteenä on myös vuoden 2023 talousarvion toteutumavertailu, toimialakohtaiset selonteot sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä ympäristötilinpäätös.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole ollut investointeja vuonna 2023.

 

 

Liite A  Toimintakertomus 2023

Liite B   Talouden toteuma 1.1.-31.12.2023 RYL

Liite C    Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2023

Liite D    Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä  

              2023

Liite E    Ympäristötilinpäätös 2023

 

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

1)     Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen

 

2)     ja vuoden 2023 ympäristötilinpäätöksen.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.