Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 70


Liite A_Sijaintikartta

 

Ympäristölupahakemuksen raukeaminen / JA-KO Betoni Oy / Hiekkapurontien valmisbetonitehdas

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 70  

946/11.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Johtava ympäristötarkastaja Tuomas Hirvijoki

 

Hakemus toiminnan laajentamiseksi

 

JA-KO Betoni Oy on jättänyt 6.2.2024 Ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla lupahakemuksen koskien ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaista muuttamista sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta Hiekkapurontien valmisbetonitehtaalla. Hakemus koskee voimassa olevan ympäristöluvan laajentamista kiinteistölle 272-36-3-1 sijoitettavan uuden (toisen) betoniaseman johdosta. Betonitehtaan sijainti on esitetty liitteessä A.

 

Liite A  Valmisbetonitehtaan sijainti

 

JA-KO Betoni Oy:n hiekkapurontien valmisbetonitehdas sijaitsee Patamäen pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä. JA-KO Betoni Oy:lla on voimassa oleva rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa yhdelle valmisbetoniasemalle (RYL 5.10.2016 § 117). JA-KO Betoni Oy:lla on voimassa oleva vuokrasopimus Kokkolan kaupungin kanssa. Hakemus on esitettynä oheismateriaalissa A.

 

Lupahakemuksen kuuluttaminen

 

Hakemus kuulutettiin 1.3 – 4.3.2024 välisenä aikana. Hakemuksen vireillä olosta tiedotettiin erikseen naapurikiinteistöjä 300m säteeltä. Hakemuksesta pyydettiin lausuntoa pelastusviranomaiselta, Liikelaitos Kokkolan Vedeltä, terveydensuojeluviranomaiselta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. ELY-keskukselle annettiin lisäaikaa lausunnon antamiseksi 9.4.2024 asti. Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä, eikä naapurit jättäneet hankkeesta muistutuksia. ELY-keskus ja terveydensuojeluviranomainen antoivat hakemuksesta lausunnot. Lausunnot ovat esitettynä oheismateriaalissa B.

 

Oheismateriaali B Lausunnot

 

JA-KO Betoni Oy:lle varattiin tilaisuus hallintolain 44 §:n mukaisesti vastineen antamiselle ennen lupahakemuksen ratkaisemista rakennus- ja ympäristölautakunnassa 25.4.2024. JA-KO Betoni Oy ilmoitti 15.4.2024 rauettavansa Hiekkapurontietä koskevan laajennushankkeen suunnittelun kyseisellä tontilla. Nykyiset toiminnot hiekkapurontiellä ja nykyinen voimassa oleva ympäristölupa jäävät siten sellaisenaan voimaan vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. JA-KO Betoni Oy:n ilmoitus on oheismateriaalissa C.

 

Oheismateriaali C Ilmoitus hakemuksen raukeamisesta

 

Johtava ympäristötarkastaja

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että

 

  1. muutoshakemus raukeaa

 

  1. rakennus- ja ympäristölautakunnan 5.10.2016 § 117 myöntämä ympäristölupa pysyy voimassa

 

  1. päätös kuulutetaan ja toimitetaan tiedoksi lausunnon antajille ja kuulutus toimitetaan tiedoksi vaikutusalueen kiinteistöille.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.