Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 69


 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Ahmanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa, Oy Alholmens Kraft Ab

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 69  

294/11.01.00/2024  

 

 

Valmistelija Ympäristötarkastaja Heidi Mäki-Leppilampi

 

Asia

 

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 21.3.2024 päätöksen Oy Alholmens Kraft Ab:n ympäristölupa-asiasta tehtyyn valitukseen. Ympäristölupa koskee muutoshakemusta Ahmanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan vesienkäsittelyvaatimuksiin, jälkihoitomääräyksiin ja tarkkailumääräyksiin. Muutosta lupaan on haettu Ely-keskuksen aloitteesta ja päätöksestä on valittanut hakija.

 

Valitusaika päätöksestä päättyy 29.4.2024. Toiminnan sijainti on esitetty liitekartalla A.

 

Liite A Toiminnan sijainti

 

Aikaisempi käsittely

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon lupahakemuksesta 24.2.2021 (§27). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä 8.6.2022. Rakennus- ja ympäristölautakunta ei ole antanut vastinetta päätöksestä tehtyyn valitukseen.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

 

Hallinto-oikeus piti päätöksen pääosin ennallaan, mutta muutti lupamääräyksiä keventämällä pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuusvaatimuksia, poistamalla vaatimukset tarkemmasta sulfaattimaaselvityksestä ja keventämällä vaatimusta virtaamamittauksen ja happamuuden tarkkailun osalta. Hallinto-oikeuden mukaan nyt muutetut lupamääräykset ovat riittävät Ahmanevan tuotantoalueen päästöjen hallitsemiseksi.

 

Oheisaineisto A Vaasan hallinto-oikeuden päätös

 

Johtava ympäristötarkastaja

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

 

  1. merkitä Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi

 

  1. että päätös ei anna aihetta muutoksenhakuun ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.