Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 19


 

Kunnan vaaliviranomaisen kelpoisuus ja esteellisyys

 

Keskusvaalilautakunta 25.04.2024 § 19  

189/00.00.00.01/2024  

 

 

Valmistelijat hallintojohtaja Ben Weizmann

 kehittämispäällikkö Jussi Järvenpää

 

Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt ovat tiivistetysti seuraavat:

 

Kunnan keskusvaalilautakunta

 

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta

 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään. Koska keskusvaalilauta-kunta ei eduskuntavaaleissa huolehdi edokasasettelusta eikä ääntenlaskennasta, esteellisyystilanteet lienevät käytännössä harvinaisia.

 

Vaalitoimikunta

 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.

 

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimi-kunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

 

Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija

 

Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen (alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu) eikä myöskään vaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.

 

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa vaalitoimitsijan tehtävissä.

 

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleiseen ennakko-äänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen. Vaalitoimitsijan kotiäänestykseen ei myöskään tarvitse olla vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

 

Oikeusministeriön ohjeen mukaan vaalitoimitsijoita tulee kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrätä riittävästi.

 

Kokouksessa listaus ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista.

 

Vaalitoimikunnan jäsenet ovat kokeneita ja pitkään toimineet tehtävässään, joten on tarkoituksenmukaista käyttää heidän asiantuntemustaan myös kotiäänestyksen järjestämisessä. Kokkolan kaupungissa on valittu kaksi vaalitoimikuntaa, joista toinen on huolehtinut Kälviän, Lohtajan ja Ullavan koti- ja laitosäänestyksestä sekä toinen kantakaupungin koti- ja laitosäänestyksestä.

 

Puheenjohtaja Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalitoimikuntien jäsenet hoitavat laitosäänestyksen lisäksi kotiäänestyksen. Tarvittaessa lisätään kotiäänestystä toimittavien jäsenten lukumäärää keskusvaalilautakunnan sihteerin päätöksellä ottaen huomioon kotiäänestyksen laajuus.

 

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.