Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 17


 

Varavaltuutettujen täydentäminen

 

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 169 

 

 

 

Valmistelija Hallintosihteeri Lea Mäkelä

 

Raimo Hiltunen on 26.3.2024 ilmoittanut eroavansa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Ilmoitus oheisaineistona.

 

Raimo Hiltusen luottamustehtävät ovat:

-          kaupunginvaltuuston varajäsen (Keskustan valtuustoryhmä)

-          rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

-          ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 

1  myöntää anotut vapautukset

 

2  pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

3  valitsee uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

4  valitsee uuden jäsenen ympäristöterveyslautakuntaan ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.04.2024 § 37 

 

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää

 

1  myöntää anotut vapautukset

 

2  pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

3  valita uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

4  valita uuden jäsenen ympäristöterveyslautakuntaan ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen ja nimesi rakennus- ja ympäristölautakuntaan Juuso Kokkoniemen, ympäristöterveyslautakuntaan Tapani Hankaniemen sekä nimesi Hankaniemen lautakunnan puheenjohtajaksi.

 

 

Keskusvaalilautakunta 25.04.2024 § 17  

303/00.00.01.01/2024  

 

Valmistelija hallintojohtaja Ben Weizmann

 

Vaalilain 93 §:ssä todetaan varavaltuutuista seuraavaa:

 

”Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.”

 

”Jos kaikkia varavaltuutettujen toimia ei saada täytetyiksi tässä pykälässä olevan säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.”

 

Vaalilain 93 §:ään viitaten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään kuntalain 17 §:n edellyttämällä tavalla varavaltuutettuja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Varavaltuutettu Raimo Hiltunen (KESK) on anonut vapautusta valtuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.4.2024 myöntänyt anotun vapautuksen.

 

Puheenjohtaja Keskusvaalilautakunta

 

  1. toteaa, että varavaltuutetuksi ei voida määrätä Eemeli Vallia (KESK), ehdokasnumero 351, koska hän ei täytä yleisen vaalikelpoisuuden ehtoja kotikuntansa osalta, ja näin ollen

 

  1. määrää vaalilain 93 §:n nojalla uudeksi varavaltuutetuksi  Jari Tikkasen (KESK), ehdokasnumero 347.

 

  1. asia saatetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.