Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 180 

Asemakaava ja asemakaavamuutos / Kaustarintie-Vanha Ouluntie reuna-alueineen / Käynnistäminen

 

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 180  

335/10.02.03/2024  

 

 

Valmistelijat kaavasuunnittelija Tanja Hakala, p. 040 488 2772 ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, p. 044 7809 364.

 

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue käsittää Kaustarintien ja Vanha Ouluntien tieosuuden, välillä Jyväskyläntie – Kålantie, Maantie Mt 17985/1/117 - 2041. Tieosuuden pituus on noin 2 km. Lisäksi suunnittelualueeseen on paikoitellen rajattu mukaan myös tiealueen reuna- ja lähialueita.

 

ALOITE JA TYÖN TARKOITUS

Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki.

 

Alueelta on vuosittain tullut esityksiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tieyhteys on siirtynyt valtiolta kaupungille (kaduksi) noin 2 km matkalta, johon liittyen on alueen asemakaava syytä päivittää. Keskeisenä tutkittavana asiana on katualueen leveys siten, että se mahdollistaa mm. kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi kaavatyössä tarkistetaan joidenkin katujen risteysalueita ja niihin rajautuvia korttelialueita.

 

Katuverkon kehittäminen on asemakaavan vahvistuttua mahdollista kaupungin omien kehittämisperiaatteiden pohjalta.

 

Sopimus Kaustarintien muuttamisesta kaduksi on jo tehty Kokkolan kaupungin ja ELY-keskuksen kesken 4.9.2023.

 

MAAKUNTAKAAVA

Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee osittain taajamatoimintojen alueelle (A). Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee rautatie ja eteläpuolella sähkölinja. Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikehittämisen kohdealueella ja suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Köykärinmäen virkistysalue (koodi 272_252).

 

STRATEGINEN ALUERAKENNEYLEISKAAVA

Strateginen aluerakenneyleiskaava (oikeusvaikutteinen), hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.3.2022. Siinä suunnittelualuetta on käsitelty kohdassa Liikenne, 4.14. Asemakaavatyön suunnittelualue sijaitsee toteutuneen joukkoliikenteen vyöhykkeellä.

 

YLEISKAAVA

Yleiskaavassa (13.1.1992 hyv. oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010) suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) ja pientalovaltaisen asumisen laajenemisalueella (AP 1) sekä maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kaavassa tien sijainti on osoitettu kokoojatie -merkinnällä.

 

NYKYINEN ASEMAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja, osa alueesta on asemakaavatonta. Suunnittelualueella ovat voimassa 26.7.1967, 21.4.1976, 2.10.1986, 30.5.1994, 20.2.1995, 1.8.1995, 19.1.1998, 2.5.2000, 17.6.2002, 21.3.2005, 22.1.2007 ja 14.1.2008 hyväksytyt asemakaavat.

 

Pinta-alaltaan laajin alueen voimassa olevista asemakaavoista, on vuonna 1967 hyväksytty asemakaava, jossa Kaustarintie ja Vanha Ouluntie ovat tiealueita ja ympäröivät alueet maatalous-, omakoti- ja viheralueita. Uudemmissa asemakaavoissa suunnittelualueelle on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, yleisten sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, erillispientalojen korttelialuetta, asuinpientalojen korttelialuetta, lähivirkistysaluetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta ja katualueita. Suunnittelualueen itäosassa, Korpintien alueella, on asemakaavatonta aluetta.

 

MAANKÄYTTÖTIIMI

Maankäyttötiimi käsitteli aloitetta kokouksessaan 8.11.2023 ja päätti puoltaa kaavamuutosta.

 

HYVÄKSYMINEN

Asemakaava ja asemakaavamuutos on luonteeltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Liite A § 180 Kartat

 

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää:

 

1  käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen

 

2  että asemakaava ja asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.