Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 195


Liite B RT sisäliikuntatilojen lattiat

 

Vastaus valtuustoaloite / Koripalloilijoiden harrastus- ja kilpailutarpeiden huomioiminen Piispanmäen liikuntasalin materiaalivalinnoissa

 

Kaupunginvaltuusto 12.06.2023 § 69 

 

 

Valtuutettu Koskela esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

 

” Kokkolan NMKY:ssa, eli Namikassa koripalloa harrastaa tällä hetkellä seitsemässä juniorijoukkueessa yhteensä noin sata junioripelaajaa. Juniorimäärät ovat viime vuosina olleet kasvussa, mutta kilpailukriteerit täyttävän koripallokentän puute jarruttaa seuran kehitystä. Seuran toimintaperiaatteisiin kuuluvat lasten ja nuorten liikuttaminen ja lajiharjoittelu, unohtamatta liikunnan ilon merkitystä. Seuran vahvana arvopohjaisena periaatteena ja etenkin nyt kustannusten nousun ja lapsiperheidenkin kiristyneen taloustilanteen vuoksi tärkeänä tavoitteena, on pitää lajin harrastaminen kustannuksiltaan matalan kynnyksen lajina.

Koriskoulujen ja harrastekoriksen ohella Kokkolassa on juniorijoukkueita 10–16-vuotiaisiin. U10-joukkue on äskettäin voittanut aluemestaruuden ja myös 12-vuotiaat ovat menestyneet valtakunnallisissa turnauksissa. Junioritoiminta pyörii tällä hetkellä pääasiassa kolmella koululla. Kokkolasta kuitenkin puuttuu kilpailuolosuhteissa vaadittava ja harjoitteluunkin sopivin, parkettilattialla varustettu täysimittainen sali, jossa lajia voisi viedä eteenpäin, niin vanhempien junioreiden kuin muidenkin kilpaikäluokkien kanssa. Tällä hetkellä pelialustoina ovat muovimassalattiat.  Kun kilpakoripallon vaatimukset täyttävä sali puuttuu, se myös osaltaan hidastaa harrastajamäärien kasvua.


Hybridiareenakaan ei palloiluhallin pinnoitteen osalta ole tuomassa ratkaisua koripalloilijoiden ongelmaan. Alustavasti suunnitelmissa oli, että urheilutalon suojeltuun osaan voisi olla mahdollista toteuttaa sali parkettilattialla, mutta suunnitelmien muututtua suojeltu osa jäi pois areenahankkeesta. Urheilupuiston suunnittelussa kuultiin useiden lajien edustajia, myös koripalloharrastajia mutta valitettavasti heidän toivomiaan harrastus- ja kilpailuolosuhteita ei pystytä toteuttamaan. Koripalloharrastajat ovat toivoneet, että heidän tarpeensa mahdollisuuksien mukaan huomioitaisiin Piispanmäen kouluhankkeen rakentamisessa ja liikuntasalin lattiapintamateriaalin valinnassa.

 

Monipuolisten laji- ja harrastuspuitteiden mahdollistaminen kotikaupungissa palvelee paikallista seuratyötä lasten ja nuorten parissa ja siten myös kaupunkistrategian lapsiystävällisyystavoitetta. Suomessa parkettipohja on yleinen ratkaisu, ja sen päälle on myös helppo asentaa matto, mikäli muita lajeja varten sellainen tarvitaan. Esitän, että Piispanmäen yhtenäiskoulun rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa huomioidaan koripalloseuran toive liikuntasalin parkettilattiasta ja selvitetään sen toteutusmahdollisuudet.”

 

Liite A § 69 Allekirjoitettu valtuustoaloite

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 195  

39/00.01.06/2023  

 

 

Valmistelija Rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho

 

Valtuutettu Minna Koskela (PS) on esittänyt, että Piispanmäen yhtenäiskoulun rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa huomioidaan koripalloseuran toive liikuntasalin parkettilattiasta ja selvite-tään sen toteuttamismahdollisuudet (liite 1)

 

Suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan puheenjohtajan lausunto

 

Suunnitteluratkaisun lähtökohtana on ollut monitoimisali, jossa kaikki palloilulajit sekä myös erilaiset yleisötapahtumat voivat toimia.

 

Lajeina koripallon harrastajien toive puuparkettialustasta ja esim. salibandyn toive massalattiasta edustavat eri lajien vaatimusten ääripäitä; muut palloilulajit sijoittuvat näiden ääripäiden väliin vaatimuksiltaan.

 

Pinnan valinnassa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin sekä eri lajien vaatimukset, että hallin päivittäisen koulukäytön sujuvuus, ja vuosittain salista käyttötalouteen kohdistuvia ylläpito-kustannuksia. Valitulla lattiamateriaalilla on myös taulukossa (taulukko 3, RT-kortti) esitettyjen lajiliittojen hyväksynnät.

 

Valtuustoaloitteen päivämäärän (12.6.2023) aikana työmaalla on ollut meneillään liittyvien rakenteiden asennukset, kuten kantavat elementtiseinät liikuntasalin rakennusosavaiheessa. Myös lii-kuntasalin välipohjaksi asennettavat ontelolaatat ovat olleet jo elementtituotannossa.

 

Muutokset suunnitellusta lattiarakenteessa olisivat aiheuttaneet jo toteutuneiden asennusten purkamista ja tehtyjen tilausten perumista. Näistä toimenpiteistä olisi aiheutunut rakennuttajalle merkittäviä lisäkustannuksia ja aikataulullisia viivästymisiä huomioiden myös tästä johtuvan arkkitehti- ja rakennemuutossuunnittelun vaatiman lisäajan ja -kustannuksen.

 

Liikuntasalin lattiarakenteen tarkemmat tuotetiedot oheismateriaalina.

 

 Liite A §    RT 84-10958 Sisäliikuntatilojen lattiat

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 

1  merkitsee aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi

 

2  katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.