Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 194


 

Kaupunginvaltuuston 15.3.2024 kokouksen täytäntöönpano

 

Kaupunginhallitus  

 

Valmistelija Hallintosihteeri Lea Mäkelä

 

Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 15.4.2024

päätöksistä, etteivät ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia, merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti:

 

§ 33
Asemakaavan muutos / Åströmin kortteli / Hyväksyminen

 

 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen: Åströmin kortteli.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa kaupugninvaltuuston päätöksen ELY-keskukselle ja lähettää voimaan tulleen asemakaavamuutoksen pohjanmaan maanmittaustoimistolle, Keski-Pohjanmaan liitolle ja rakennusvalvontaviranomaiselle sekä kuuluttaa päätöksen.

 

§ 34
Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus 2023

 

 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen A mukaisen henkilöstökertomuksen 2023.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksen henkilöstöpalveluille.

 

§ 35
Talousarviomuutos / Verotulot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot

 

 Kaupunginvaltuusto päätti Kaupunginvaltuusto päättää, että

 

1                         talousarvion tulovero, yhteistövero ja kiinteistövero ennusteita lasketaan viimeisimmän helmikuun veronnusteen mukaisesti 1 542 572 eurolla heikentämällä tulosta,

 

2                         talousarvion valtionosuutta lasketaan valtionvarainministeriön päätösten mukaisesti 726 347 eurolla heikentämällä tulosta, ja

 

3                         talousarvion poistosuunnitelmaa lasketaan poistosuunnitelman muutosten mukaisesti 809 056 eurolla heikentämällä tulosta. 

 

4  että valtuusto lisää lainanottovaltuutta 2 268 919 eurolla.

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksen taloushallintopalveluille.

 

§ 36
Talous- ja henkilöstöraportti 1-2/2024

 

 Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 1-2/2024.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

 

§ 37
Ero luottamustoimesta / Hiltunen

 

Kaupunginvaltuusto päätti nimetä rakennus- ja ympäristölautakuntaan Juuso Kokkoniemen, ympäristöterveyslautakuntaan Tapani Hankaniemen sekä nimesi Hankaniemen lautakunnan puheenjohtajaksi.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa valtuuston päätöksen asianosaisille henkilöille ja toimielimille.

 

§ 38
Vastaus valtuustoaloitteeseen / IB-lukio Kokkolaan

 

Kaupunginvaltuusto päätti

 

1 merkitä tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

2 katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

 

§ 39
Vastaus valtuustoaloitteeseen / Metsästysmaiden vuokran peruminen

 

Kaupunginvaltuusto päätti jättää aloitteen voimaan.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunkiympäristön toimialalle valmistelua varten.

 

§ 40
Vastaus valtuustoaloitteisiin / Kokkola Suomen kauneimmaksi kunnaksi, Vikåvikenin lahden kunnostus sekä Rantaraitin siistiminen ja kunnostaminen

 

Kaupunginvaltuusto päätti

 

1  merkitä aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

 

2  katsoa aloitteiden tulleen käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

 

 

§ 41

Valtuustoaloite / Asuntopoliittinen ryhmä

 

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernihallinto ja -palveluille valmistelua varten.

 

 

§ 42

Valtuustoaloite / Rautakurun kansallispuiston perusteminen

 

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunkiympäristön toimialalle valmistelua varten

 

§ 43

Valtuustoaloite / Marinkaisten koulun urheilukentän kunnostus

 

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunkiympäristön toimialalle valmistelua varten.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesitykset.