Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 191


 

Esitykset tasavallan presidentin vuonna 2024 myöntämistä kunniamerkeistä

 

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 117 

 

 

 

Valmistelija Sonja Remell, kaupunginjohtajan sihteeri

 

Tasavallan presidentti myöntää vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12. kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille. Kunniamerkit myönnetään Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallitusten tekemien esitysten perusteella.

 

Aluehallintovirasto tekee esityksiä myönnettävistä kunniamerkeistä valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

Tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kokkolan kaupungilta ehdotuksia kunniamerkkien saajista 30.4.2024 mennessä.

 

Oheismateriaalina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje.

 

Johtoryhmää sekä lauta- ja johtokuntia on pyydetty antamaan omat esityksensä kun­nia­merk­kien saajista 15.4.2024 mennessä.

 

Kaupunginhallitus voi halutessaan ehdottaa kunniamerkkien saajia. Ri­ta­ri­kun­tien ohjeen mukaan ehdotusten tulee perustua hen­ki­­koh­tai­siin merkittäviin ansioihin, joita asianomainen on osoittanut omalla am­mat­ti­alal­laan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

 

Eh­do­tuk­set pyritään tekemään ennen asianosaisen eläköitymistä. Ky­sees­sä voivat olla myös erityiset ansiot muussa kuin pää­toi­mes­sa.

 

Annetut esitykset käsitellään kaupunginhallituksen ko­kouk­ses­sa 22.4.2024.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja harkita mahdollisia ehdokkaita kunniamerkkien saajiksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 191  

216/01.02.03.01/2024  

 

 

Valmistelija Sonja Remell, kaupunginjohtajan sihteeri

 

Johtoryhmän sekä lauta- ja johtokuntien esitykset ovat esillä kokouksessa. Mitalitoimikunta on käsitellyt saapuneita esityksiä kokouksessaan 16.4.2024. 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

 

1                       esittää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kunniamerkkien myöntämistä mitalitoimikunnan esityksen mukaisesti

 

2                       harkita kokouksessa muita mahdollisia ehdokkaita kunniamerkkien saajiksi

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.