Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 187


LIITE / Sopimus palveluntuotannosta

 

Norlandia Päiväkodit Oy:n hyväksyminen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi ja palvelutuotannosta tehtävän sopimuksen hyväksyminen

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.04.2024 § 38 

 

 

 

Valmistelijat varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Sanna Djupsund ja sivistysjohtaja TerhoTaarna

 

Kaupunginhallituksen päätöksen (22.11.2021 § 554) mukaisesti entisen Kirkonmäen koulun tontille perustetaan 10-ryhmäinen päiväkoti palvelusetelimallilla.

 

Uuden päiväkodin rakentamiseksi ja varhaiskasvatuspalvelun tuottamiseksi haettiin avoimella kutsumenettelyllä rakentaja-palveluntuottajapareja, joita kutsuttiin osallistumaan hankkeeseen yhteisellä suunnitelmalla päiväkodista ja sen varhaiskasvatuspalveluista.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta on 15.11. 2022 kokouksessaan § 113 esittänyt kaupunginhallitukselle, että entinen Kirkonmäen koulun tontti vuokrattaisiin yksityistä palvelusetelipäiväkotia varten Pilke Päiväkodit Oy & Hoivatilat Oyj -palveluntuottaja-rakennuttajaparin rakennuttajalle. Samalla päätettiin, että Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy erillisellä päätöksellä valitun parin palvelutuottajan varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on päättänyt tontin vuokraamisesta rakennuttajalle.

 

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2022 § 555 entisen Kirkonmäen koulun tontin vuokrauksesta Hoivatilat Oyj:lle. Hoivatilat Oyj esitti uuden suunnitelman 8-14 ryhmäisestä päiväkodista, tarpeesta riippuen, 1.9.2023 (KH 15.5.2023 § 210).

 

Pilke Päiväkodit Oy vetäytyi kuitenkin hankkeesta 21.12.2023. Koska Pilke vetäytyi hankkeesta, annettiin Hoivatilat Oyj:lle mahdollisuus etsiä uusi palvelutuottaja, joka täyttäisi hyvät varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen kriteerit ja sitoutuisi noudattamaan Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelisääntökirjaa. Tontin varausta Hoivatilat Oyj:lle jatkettiin 30.6.2024 asti (KH 11.3.2024 § 92).

 

Tammi- ja helmikuun 2024 aikana on järjestetty muutamia palavereita uuden palveluntuottaja-rakennuttajaparin (Norlandia Päiväkodit Oy ja Hoivatilat Oyj) kanssa. Norlandia Päiväkodit Oy:ltä on pyydetty kommentteja Kokkolan varhaiskasvatuspalveluiden laatimaan sopimusasiakirjaan palvelutuotannosta. Molemmat osapuolet ovat hyväksyneet asiakirjan sisällön.

 

Liite Sopimus palveluntuotannosta - Kokkolan kaupunki ja Norlandia Päiväkodit Oy

 

 

 

 

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää

 

1                                        hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen palvelutuotannosta Kokkolan kaupungin ja Norlandia Päiväkodit Oy:n välillä sekä valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen

 

2                                        hyväksyä entisen Kirkonmäen koulun tontille uudeksi varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi Norlandia Päiväkodit Oy:n 1.8.2025 lähtien liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti

 

3                                        lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle

 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 187  

1079/02.08.00/2022  

 

 

Liite A § 187 Sopimus palveluntuotannosta - Kokkolan kaupunki ja Norlandia Päiväkodit Oy

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.