Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 47


 

Kulttuuritoiminnan kumppanuusavustusten ja lautakunnan tukemien kulttuuritapahtumien avustussuunnitelma 2025–2027

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2024 § 47  

600/12.03.00/2023  

 

 

Valmistelijat kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, sivistysjohtaja Terho Taarna

 

 

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti keväällä 2022 hyväksyä taloussuunnittelunsa pohjaksi lautakunnan kumppanuusavustusten sekä suurimpien tapahtuma-avustusten kolmivuotisen suunnitelman 2022–2024. Suunnitelmalla pyrittiin helpottamaan niin lautakunnan kuin sen keskeisten yhteistyökumppaneiden toiminnan ja talouden suunnittelua. Kaikki suunnitelman piirissä olevat osapuolet ovat pitäneet suunnitelmakäytäntöä hyvänä. Myös kaupungin avustuksia valmistelevien toimen- ja viranhaltijoiden näkemys on, että kolmivuotista suunnitelmakäytäntöä on syytä jatkaa myös kulttuuripalvelujen taloussuunnittelun helpottamiseksi.

 

 Kumppanuus- ja tapahtuma-avustusten piirissä toimivat yhteisöt ovat jättäneet keväällä 2024 omat esityksensä toiminnallisista suunnitelmistaan sekä niihin liittyvistä taloudellisista tavoitteistaan vuosina 2025–2027. Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynyt esitysten pohjalta avustussuunnitelmaa koskevat neuvottelut keskeisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Toimijoiden esitykset kaupungin avustuksiksi on koottu alla olevaan taulukkoon, jossa avustusesityksiä verrataan vuonna 2024 toteutuneeseen avustustasoon:

 

Toimija / vuosi

2024 avustukset, €

2025 hakem.

2026 hakem.

 

2027 hakem.

Guardia Nueva

32.000

45.000

45.000

45.000

K-P:n kamariooppera-yhdistys

10.000

20.000

25.000

20.000

Kokkolan Kinojuhla

18.000

20.000

20.000

20.000

Kokkolan Nuorisosoittokunta

23.000

23.000

23.000

23.000

Kokkolan Talviharmonikka

40.000

49.000

49.000

49.000

Kokkolan Talvitanssit

12.000

8.000

17.000

9.000

Kulturgaraget –

Kulttuurikorjaamo

10.000

30.000

30.000

30.000

Lohtajan Kirkkomusiikki-juhla

25.000

30.000

25.000

26.000

Taide Vionoja

9.000

9.000

10.000

10.000

Taito Keski-Pohjanmaa

27.000

30.000

32.000

32.000

Ullavan Kuvataide ja Musiikki

7.000

7.000

7.000

8.000

Ykspihlajan kulttuuriviikko

15.000

15.000

15.000

15.000

Yhteensä; €

228.000

 

286.000

298.000

287.000

 

Käytyjen neuvottelujen pohjalta esitetään kulttuuritoiminnan kumppanuusavustusta saaville toimijoille sekä lautakunnan tukemille kulttuuritapahtumille oheisen taulukon mukaista avustussuunnitelmaa vuosille 2025–2027:

 

Toimija / vuosi

2024 avustukset

2025 esitys

2026 esitys

2027 esitys

Guardia Nueva

32.000

32.000

33.000

34.000

K-P:n kamariooppera-yhdistys

10.000

13.000

15.000

15.000

Kokkolan Kinojuhla

18.000

20.000

20.000

20.000

Kokkolan Nuorisosoittokunta

23.000

23.000

23.000

23.000

Kokkolan Talviharmonikka

40.000

42.000

42.000

43.000

Kokkolan Talvitanssit

12.000

7.000

14.000

7.000

Kulturgaraget –

Kulttuurikorjaamo

10.000

13.000

14.000

15.000

Lohtajan Kirkkomusiikki-juhla

25.000

27.000

25.000

26.000

Taide Vionoja

9.000

9.000

9.000

10.000

Taito Keski-Pohjanmaa

27.000

27.000

28.000

30.000

Ullavan Kuvataide ja Musiikki

7.000

7.000

7.000

8.000

Ykspihlajan kulttuuriviikko

15.000

15.000

15.000

15.000

Yhteensä; €

 

228.000

235.000

245.000

246.000

 

Useammalle talousarviovuodelle kohdistuva avustussuunnitelma ei ole sitova, mutta se ohjaa kulttuuripalvelujen vastuualuetta ja lautakuntaa talousarviovalmistelussa. Lautakunta ratkaisee lopullisen avustustason eri toimijoiden osalta vuosittain talousarvion toimeenpanon yhteydessä, kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Suunnitelman toteutumisen vuosittaisesta seurannasta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, johon seuranta-asiakirjat valmistelee kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualue yhdessä avustettavien yhteisöjen kanssa.

 

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää

 

1                         merkitä tiedoksi keskeisten kulttuuritapahtumien ja ammatillisesti toimivien kumppaniorganisaatioiden avustustavoitteet vuosille 2025-2027

 

2                         ottaa talousarviosuunnittelunsa pohjaksi kulttuuripalvelujen vastuualueella laaditun avustussuunnitelman vuosille 2025-2027

 

3                         antaa kulttuuripalvelujen vastuualueen tehtäväksi laatia vuosittain talousarviotyön yhteydessä avustusesitykset keskeisille kulttuuritapahtumille sekä ammatillisesti toimiville kumppaniorganisaatioille tämä avustussuunnitelma huomioon ottaen.

 

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.