Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 51


 

Museon kokoelmien säilytystilat ja varikkoalueen kehittäminen

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2024 § 51  

366/12.03.03/2024  

 

 

Valmistelija  museotoimenjohtaja Joanna Kurth ja liikuntatoimenjohtaja

  Lotta Nyqvist

 

 

Kokkolan kaupunki hankki vuonna 2022 omistukseensa Santahaan alueella sijaitsevan puolustusvoimien entisen varikkoalueen, joka on suuruudeltaan noin 78 hehtaarin kokoinen. Alue sijaitsee Kokkolan keskustan ja suurteollisuusalueen välissä. Se rajautuu etelässä Satamatiehen ja Pohjoisväylään, sekä satamaan johtavaan rautatiehen. Muissa suunnissa aluetta ympäröi metsäalue, jossa risteilee ulkoilureittejä ja hiihtolatuja.

 

Varikkoalueella sijaitsee noin 60 puolustusvoimien vanhaa rakennusta, joista osa erittäin huonokuntoisia. Alueen historiassa armeijan lataamotoimintoja on sijainnut useissa eri rakennus-kokonaisuuksissa eri puolilla aluetta, ja nykyisellään Lataamo -nimeä on käytetty rinnakkain varikkoalueen kanssa.

 

Varikko sijaitsee pohjavesialueella ja sitä koskien on voimassa ympäristönsuojelulain 17§:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto, joka rajoittaa alueen käyttöä. Pääasialliseksi käytöksi on kaavailtu yleisiä virkistystoimintoja ja ulkoharrastuksia, sekä lisäksi on tutkittu Kokkolan kaupungin merkittävien esine- ja taidekokoelmien tarvitseman kokoelmakeskuksen sijoittamista alueelle.

 

Kaupunki kilpailutti alueen kehittämisen esisuunnittelun innovatiivisena hankintana vuoden 2023 syksyllä. Esisuunnittelua toteutettaviksi konsulteiksi valittiin Sweco Finland Oy ja Ramboll Finland Oy, jotka tekivät rinnakkaiset suunnitelmat saamansa aineiston ja pidettyjen työpajojen pohjalta. Esisuunnitelmat ja niissä esitetyt ideat toimivat alueen jatkokehittämisen pohjana ja niitä tullaan hyödyntämään varsinaisessa suunnittelussa.

 

Esisuunnitelmat jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen käsittää alueen kokonaissuunnittelun ja virkistyskäytön, ja toinen keskittyy kokoelmien säilytystilaratkaisuihin.

 

Esisuunnitelmien pohjalta ollaan etenemässä niin, että alueen kokonaissuunnittelua tullaan jatkamaan kaupungin omana työnä ja kokoelmien säilytystilaratkaisujen suunnittelu tullaan kilpailuttamaan.

 

Kaupungin omana työnä tehtävä alueen käytön suunnittelu ja siihen liittyvät toimenpiteet tullaan toteuttamaan useamman vuoden aikajänteellä ja huomioiden kustannukset osana talousarvio-valmistelua. Kokoelmien säilytystilaratkaisujen osalta ei voida suoraan edetä esisuunnitelmissa esitetyillä ratkaisuilla, vaan tavoitteena on hakea kokonaistaloudellisesti edullisempaa toteutusvaihtoehtoa

 

Sivistysjohtaja  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

 

1                                        merkitä Sweco Finland Oy:n sekä Ramboll Finland Oy:n

laatimat esisuunnitelmat tiedoksi

 

2                                        päättää hyväksyä museon kokoelmien säilytystiloihin liittyvät linjaukset suunnittelusta käynnistettävän kilpailutuksen pohjaksi.

 

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.