Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 34


Bilaga 3 Bilaga A / Karleby stads personalberättelse 2023

 

Karleby stads personalberättelse 2023

 

Stadsstyrelsen 15.04.2024 § 34  

181/01.00.02/2024  

 

Beredning Tf personaldirektör Riikka Parkas-Tieva

 

Personalberättelsen beskriver läget vad gäller personalresurser och deras utveckling. Den ger information om bland annat personalvolymen, åldersstrukturen, personalomsättningen, sjukfrånvaron och utvecklingen av kompetensen. Personalberättelsen ger ledningen och beslutsfattarna en helhetsbild av nuläget och utvecklingsriktningen vad gäller personalresurserna. De anknyter tätt till Karleby stads strategiska mål och uppföljningen av dem.

 

Personalberättelsen utarbetas varje år, men de uppgifter som sammanställs i den följs upp under årets gång i föregripande syfte och behandlas regelbundet i samarbete med personalrepresentanter.

 

Karleby stads personalberättelse har byggts upp enligt Kommunarbetsgivarnas rekommendationer. Utöver kommunernas gemensamma indikatorer har indikatorer även valts i samarbete med företrädare för personalen. De valda indikatorerna har härletts från stadens strategi, värden och vision.

 

Karleby stads personalstyrka 2 208,6 var årsverken 2023. Personalkostnaderna (löner och bikostnader) uppgick till 103,7 miljoner euro. Antalet sjukfrånvarodagar minskade avsevärt och var sammanlagt 37 765 kalenderdagar, dvs. 17,1 kalenderdagar per årsverke. Antalet sjukfrånvarodagar på grund av corona- eller någon annan luftvägsinfektion minskade mest, men också frånvaro på grund av mentala problem och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen minskade. De direkta sjukfrånvarokostnaderna låg på genomsnittsnivå jämfört med kommuner av motsvarande storlek.

 

Den aktiva utvecklingsverksamheten och satsningarna på personalens välbefinnande fortsatte under 2023. Utvecklingen av chefsarbetet och personalens kompetens fortgick. Också det systematiska arbetet för att förbättra personalens arbetarskyddsfärdigheter fortsatte.

 

Statistiken i personalberättelsen 2023 har presenterats på samarbetsgruppens möte 6.3.2024.

 

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar

 

1 för egen del godkänna personalberättelsen 2023 och

 

2 sända den vidare till stadsfullmäktige för godkännande samt

 

3 berättiga tf personaldirektören att göra tekniska korrigeringar i rapporten.

 

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024

181/01.00.02/2024

 

 Bilaga A § 34 Personalberättelse 2023

 

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar godkänna personalberättelsen 2023 i enlighet med bilaga A.

 

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.