Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 42 

Fullmäktigemotion / Grundande av Rautakuru nationalpark

 

Stadsfullmäktige 15.04.2024 § 42

     

 

 

Ledamot Keränen lade fram följande fullmäktigemotion:

 

” Det har förekommit diskussioner om att grunda en nationalpark på det ödemarksområde som ligger på Karlebys, Lochteås, Kelviås och Kannus mark. En grupp aktiva från Kannus har arbetat för ärendet och nu är det vår stads tur att främja det. Nationalparken skulle bli den enda nationalparken som helt ligger i Mellersta Österbotten. Detta skulle öka vårt områdes värde i turismhänseende, liksom Salamajärvi nationalpark i Perho har gjort. Den har skapat nya företag på området och ökat friluftslivet, särskilt via företag, på ett behärskat sätt och på utmärkta områden.

 

Området är en stor och mångsidig helhet och ett av de viktigaste objekten med tanke på myrskyddsprogrammet i Mellersta Österbotten. På området förekommer många utrotningshotade arter av växter och mossa. Området är också ett viktigt fågelområde.

 

Som bilaga Natura 2000-datablankett med områdets särdrag och karta över området.

 

Jag föreslår att Karleby stad tillsammans med Kannus stad och Mellersta Österbottens landskapsförbund utreder åtgärder för att föra ärendet vidare.”

 

Bilaga A § 42 Undertecknad fullmäktigemotion

  

Beslut Stadsfullmäktige beslutade anteckna motionen i sitt protokoll och ge den till stadsstyrelsen för behandling.