Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 41 

Fullmäktigemotion / Bostadspolitisk grupp

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024 § 41

17/00.01.06/2024

 

Ledamot Haapasaari lade fram en motion av SDP:s fullmäktigegrupp:

”Tidningen Keskipohjanmaa har skrivit om det dåliga läget med hyresbostäder i Karleby. Det finns bara få lediga hyresbostäder i staden och bl.a. läroanstalter, Soite och arbetsgivare har redan i åratal lyft fram hur dålig tillgången till hyresbostäder är i staden. Hyresbostäder saknas för nästan alla befolkningsgrupper.

Karlebys program för markanvändning och bostadspolitik MASTO har uppdaterats 2024 och vad gäller bostadspolitik ingick i det ett mål om att göra bostadsbeståndet mångsidigare.

I Karlebys bostadspolitik har inte ingått att staden själv skulle göra hyresbostadsbeståndet mångsidigare eller öka antalet hyresbostäder.

Bostadspolitik är en större helhet än bara planläggning. I bostadspolitik ingår också socialt välbefinnande samt säkerställandet av tillgången till bostäder. Här måste staden vara aktiv också med egna åtgärder. Det är viktigt att möjliggöra bostadsbyggande för privata aktörer men räcker inte till för att sköta bostadspolitiken i en stad av Karlebys storlek.

Vi i SDP:s fullmäktigegrupp föreslår att

1)     uppdateringen av MASTO-programmet inleds utan dröjsmål,

2)     Karleby stad utser en bostadspolitisk grupp där det utöver aktörer inom Stadsmiljö dessutom finns representanter också för andra sektorer,

3)     även representanter för Soite och regionens läroanstalter samt eventuellt olika organisationer tas med i det bostadspolitiska arbetet

4)     åtgärder kartläggs för att utöka olika bostadsformer och mångsidig social bostadsproduktion.”

 

Bilaga A § 41 Undertecknad fullmäktigemotion

 

Beslut Stadsfullmäktige beslutade anteckna motionen i sitt protokoll och ge den till stadsstyrelsen för behandling.