Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 71 

Asemakaava ja asemakaavan muutos / Piispanmäen pelto ja Kuokkamaantien ympäristö / Kaavaluonnos

 

Kaupunginhallitus 02.10.2023 § 412 

 

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Meri Ukonmurto ja vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY

Piispanmäen koulun ja päiväkodin käyttäjät aloittavat yhdessä kaupunkirakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä kaupunkisuunnittelun kanssa pellon käytön suunnittelun, jonka tavoitellaan valmistuvan kevään 2024 aikana. Koulun ja päiväkodin sekä lähiympäristön virkistysaluetoimintojen lisäksi alueelle on tulossa hulevesiviivytys sekä suojavalli asutuksen suuntaan. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös Kuokkamaantien itäpuolen korttelialueen kaavalliset muutostarpeet.

 

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueeseen rajautuu pohjoisessa Pohjoisväylään, lännessä Kuokkamaantiehen siten, että Kuokkamaantie kuuluu osaksi suunnittelualuetta, etelässä Ouluntiehen ja idässä lähipalvelurakennusten sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, johon parhaillaan rakentuu Piispanmäen monitoimitalo. Alue on kooltaan noin 4,1 hehtaaria.

 

Suunnittelualueesta suurin osa on Kokkolan kaupungin omistuksessa ja pieni osa on yksityisessä omistuksessa.

 

Liite A § 412   Kartat

 

MAAKUNTAKAAVA

Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä taajamatoimintojen alue (A).

 

STRATEGINEN ALUERAKENNEYLEISKAAVA

Kokkolan strategisessa aluerakenneyleiskaavassa, hyväksytty 7.3.2022, suunnittelualue on osana vähittäiskaupan suurvyöhykettä ja kuuluu Piispanmäen palvelukeskuksen alueeseen.

 

YLEISKAAVA

Yleiskaavassa (13.1.1992 hyv. oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010) suunnittelualueelle on osoitettu merkintä AP: Pientalojen asuntoalue sekä P: Palvelujen ja hallinnon alue.

 

NYKYINEN ASEMAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa (hyväksytty 1981 ja 2009). Vuoden 1981 asemakaava käsittää Kuokkamaan asuinalueen. Alueen käyttötarkoitus on AO: Erillispientalojen korttelialue.

Vuoden 2009 asemakaava käsittää Piispanmäen pellon, jonka käyttötarkoitus on MT-1: Peltoalue. Suunnittelualueella on myös kaavoittamattomia alueita.

 

MAANKÄYTTÖTIIMI

Kokkolan kaupungin maankäyttötiimi käsitteli asiaa kokouksessa 6.9.2023 ja päätti viedä käynnistämispäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

KUSTANNUKSET JA SOPIMUKSET

Kyseessä on asemakaavatyö kaupungin omasta aloitteesta, josta ei lähtökohtaisesti laadita maankäyttösopimuksia. Mahdolliset tonttien laajennukset myydään normaalien kaupungin myyntiperiaatteiden mukaisesti.

 

HYVÄKSYMINEN

Asemakaavamuutos on luonteeltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Kaupunginjohtaja  Kaupunginhallitus päättää:

 

  1. käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen.

 

  1. että asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.04.2024 § 71  

715/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelijat:  kaavasuunnittelija Meri Ukonmurto ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

LÄHTÖKOHDAT

Aloite asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on kaupungin.

 

Piispanmäen koulun ja päiväkodin käyttäjät aloittavat yhdessä kaupunkirakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä kaupunkisuunnittelun kanssa pellon käytön suunnittelun, jonka tavoitellaan valmistuvan kevään 2024 aikana. Koulun ja päiväkodin sekä lähiympäristön virkistysaluetoimintojen lisäksi alueelle on tulossa hulevesiviivytys sekä kaukolämmön välipumppaamo. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös Kuokkamaantien itäpuolen korttelialueen kaavalliset muutostarpeet.

 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Pohjoisväylään, lännessä Kuokkamaantiehen siten, että Kuokkamaantie kuuluu osaksi suunnittelualuetta, etelässä Ouluntiehen ja idässä lähipalvelurakennusten sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, johon parhaillaan rakentuu Piispanmäen monitoimitalo. Alue on kooltaan noin 4,1 hehtaaria.

 

Kaupunginhallitus on 2.10.2023 § 412 päättänyt vaiheasemakaavatyön käynnistämisestä. Vaiheasemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

MAANOMISTUS

Kuokkamaantien asutus on yksityisessä omistuksessa. Katu ja peltoalue ovat kaupungin omistuksessa.

 

KAAVALUONNOKSEN SISÄLTÖ

Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavaluonnoksen päivämäärällä 10.4.2024.

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 170. kaupungonosan korttelit 6 ja 7, katualuetta sekä lähivirkistysalue. Keskeiset kaavaratkaisussa osoitetut käyttötarkoitusmerkinnät on erillispientalojen korttelialue (AO) Kuokkamaantien kortteleissa 6 ja 7 sekä lähivirkistysalue (VL), joka mahdollistaa virkistystoiminnan Piispanmäen pellon alueella.

 

Kaavaratkaisussa AO -korttelialueiden tehokkuusluvut (korttelissa 6 e=0,25 ja korttelissa 7 e=0,3) eivät muutu nykyisestä. Kokonaisrakennusoikeus nousee kaavaratkaisun myötä n. 13 %, kahden uuden tontin sekä tonttien laajennuksien myötä. Korkein sallittu kerrosluku kortteleissa on kaksi (II).

 

Nimistötiimi on päättänyt kokouksessaan 8.1.2024 antaa virkistysalueelle (VL) nimen Piispanmäen puisto.

 

Liite A Kaavaluonnoskartta

Liite B Kaavaselostus

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.