Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 75


Liite A Urakkatarjouspyyntö

 

Hankinnan keskeyttäminen / Mäntykankaan koulun käsityötilat

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.04.2024 § 75  

311/02.08.00/2024  

 

 

Valmistelijat Rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, hankepäällikkö Lasse Luomala ja kaupunginarkkitehti Kristian Biskop

 

 Kokkolan kaupunki julkaisi Mäntykankaan koulun käsityötiloja koskevan kansallisen hankintailmoituksen 15.2.2024 Cloudian kilpailutusjärjestelmässä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

 

 Tarjouspyyntöasiakirjat (hankinta-asiakirjat) ovat olleet suoraan saatavina täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.  Tarjousaika päättyi 15.3.2024.

 

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalain 125 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana tuolloin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

 Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikölle liian korkea hinta voi olla hyväksyttävä syy hankinnan keskeyttämiselle.

 

 Tilaajan arvioimien kustannuksien ylittymisen vuoksi hanketta ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellussa muodossa, koska talousarviossa ei ole varauduttu voittavan tarjouksen mukaisiin kustannuksiin. Hankintayksiköllä on siten todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

 

 Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tähän kilpailutukseen jätetyt tarjoukset pidetään salassa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisessä hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta."

 

 Liite A  Urakkatarjouspyyntö

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää keskeyttää Mäntykankaan koulun käsityötiloja koskevan hankintamenettelyn, koska talousarviossa hankintaan esitetty määräraha ei riitä hankinnan toteuttamiseen.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.