Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 03.04.2024/Pykälä 42


Liite 1 Liite A: Talousraportti 1-2/2024
Liite 2 Liite B: Henkilöstöraportti 1-2/2024

 

Talous- ja henkilöstöraportti 1-2/2024

 

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 137 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski ja vs. henkilöstöjohtaja Riikka Parkas-Tieva

 

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-helmikuun tulos päätyi 5,5 miljoonaan euroon. Ja tilikauden ylijäämäksi muodostui vastaavasti 5,5, miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos kuitenkin kutistui -76,7 % verotulojen laskun myötä, kun kertaluonteiset verohännät poistuivat.

 

Toimintatulojen toteuma oli 7,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 26,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatulot laskivat -8,8 % ja toimintakulut kasvoivat 8,8 %. Erityisesti kevään 2023 palkkaratkaisuista johtuen, henkilöstökulut kasvoivat noin 1,3 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan ajakohtaan verrattuna. Kustannusten nousu näkyy myös muissa kustannuserissä.

 

Helmikuun toimintakatteeksi muodostui -18,3 miljoonaa euroa, ja heikentyi edellistä vuodesta noin -18,3 %. 

 

Tammi-helmikuun verotulokertymän toteumaksi muodostui 22,3 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien kertymäksi 4,3 miljoonaa euroa. Tuoreimmat veroennusteet ja valtionosuudet vuodelle 2024 ovat kuitenkin heikentyneet merkittävästi kaupunginvalstuuston marraskuussa 2023 hyväksytystä talousarviosta.

 

Talousarviossa kokonaisverotulojen on arvioitu olevan vuodelle 2024 yheensä 120 992 000 euroa. Viimeisimmät helmikuun veroennusteen mukaan, kuluvan vuoden verontilitykset olisivat arviolta 119 467 428 euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että verotulot olisivat noin 1 524 572 euroa talousarviota alhaisemmat. Eniten veroennusteissa heikentyivät yhteistöveroennusteet, jotka laskivat -1 071 754 euroa. Tuloveroennuste laski -415 037 euroa ja kiinteistöveroennuste vastaavasti -37 781 euroa. Veroennusteiden laskun taustalla vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys ja suhdanne muutokset.

 

Vastaavasti valtionvarainministeriön päätösten mukaiset valtionosuudet ovat yhteensä 25 721 563 euroa vuodelle 2024. Kokonaissumma on 726 347 euroa pienempi kuin talousarviossa vuodelle 2024. Valtionosuuksien laskun taustalla näkyy myös valtionosuuksien lisäleikkausten vaikutukset vuodelle 2024, vaikka leikkaukset pääosin kohdistuvatkin vuosille 2025-2027.

 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.3.2024 § 105 pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumisia sekä poistosuunnitelman muutoksia koskien vuosia 2023-2025. Vuoden 2024 poistoihin ja arvonalentumisiin on varattu yhteensä 16 110 560 euroa. Halkokarin koulu ja päiväkoti -hankkeeseen liittyvien rakennusten palvelutuotantokyky loppuu, koska ne tullaan purkamaan vuoden 2025 aikana. Vuosittainen vaikutus kaupungin suunnitelman mukaisiin poistohin on 809 056 euroa. Tällä on tulosta heikentävä vaikutus.

 

Kaupungin ja liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio on -3 503 379 euroa alijäämäinen. Edellä mainittujen verotulojen, valtionosuuksien ja poistosuunnitelmien tulosta heikentävä yhteisvaikutus on yhteensä 3 059 975 euroa. On siis odotettavissa, että tulos heikentyisi -6 563 354 euroon. Kaupunginhallitus käsittelee näitä koskevia talousarviomuutoksia 25.3.2024 kokouksessaan.

 

Rahoitustuoto- ja kulut toteutuivat 0,1 miljoonaan euroon ja vuosikatteeksi muodostui 8,2 miljoonaa euroa. Vuosikate heikentyi edelliseen vuoteen verrattuna -68,4 %.

 

Tammi-helmikuun poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2024 talousnäkymät ovat heikentyneet entisestään. Vaikka alkuvuoden toteuma on vielä toistaiseksi ylijäämäinen, on odotettavissa, että vuoden 2024 käyttötalous painuu vielä talousarviota voimakkaammin alijäämäiseksi.

 

Kaupunginhallitus käynnisti 19.2.2024 kokouksessaan talousohjelman vuosille 2024-2026 talouden tasapainottamiseksi.

 

    Liite A § 137 Talousraportti 1-2/2024

 

Liite B § 137 Henkilöstöraportti 1-2/2024

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 1-2/2024 ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 42  

280/02.02.02/2024  

 

 

 Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi kaupungin talous- ja henkilöstöraportit 1-2/2024. Raportit liitteenä.

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupungin talous- ja henkilöstöraportit 1-2/2024.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.