Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 34 

Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus 2023

 

Kaupunginhallitus 27.03.2024 § 154 

 

 

 

Valmistelija vt. henkilöstöjohtaja Riikka Parkas-Tieva

 

Henkilöstökertomus kuvaa henkilöstöresurssien tilaa ja kehitystä. Se sisältää tietoa muun muassa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta, vaihtuvuudesta, sairauspoissaoloista ja osaamisen kehittämisestä. Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta, liittyen kiinteästi Kokkolan kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan.

 

Henkilöstökertomus laaditaan vuosittain, mutta kertomukseen koottuja tietoja seurataan ennakoivasti pitkin vuotta ja tietoja käsitellään myös säännöllisesti yhteistoiminnassa henkilöstönedustajien kanssa.

 

Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus rakentuu KT:n suosituksen mukaisesti. Kuntien yhteisten mittareiden lisäksi kertomukseen on valittu mittareita yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa siten, että valitut mittarit on johdettu kaupungin strategiasta, arvoista ja visiosta.

 

Vuonna 2023 Kokkolan kaupungin henkilöstömäärä oli 2 208,6 henkilötyövuotta. Henkilöstömenot (palkat ja sivukulut) olivat 103,7 milj. euroa. Sairauspoissaolojen määrä väheni merkittävästi ja oli yhteensä 37 765 kalenteripäivää eli 17,1 kpv/henkilötyövuosi. Eniten väheni koronasta ja muista hengitystieinfektioista johtuvien poissaolojen määrä, mutta myös mielenterveyssyistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot vähenivät.  Välittömien sairauspoissaolokustannusten määrä oli vastaavan kokoisiin kuntiin verrattuna keskitasoa.

 

Vuoden 2023 aikana jatkettiin aktiivista kehittämistoimintaa ja panostuksia henkilöstön työhyvinvointiin. Esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui. Samoin jatkettiin systemaattista työtä henkilöstön työsuojeluosaamisen vahvistamiseksi.

 

Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen tilastotietoja on esitelty yhteistoimintaryhmän kokouksessa 6.3.2024.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

 

1 omalta osaltaan hyväksyä henkilöstökertomuksen 2023 ja

 

2 lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä

 

3  antaa vt. henkilöstöjohtajalle oikeuden tehdä raporttiin teknisiä korjauksia.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.04.2024 § 34  

181/01.00.02/2024  

 

 

Liite A § 34  Henkilöstökertomus 2023

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen A mukaisen henkilöstökertomuksen 2023.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.