Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 27


 

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta 13.02.2024 § 18 

 

 

 

Valmistelija kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk, kehittämiskoordinaattori Milka Junttila

 

Aktiivinen hanketoiminta Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa on strateginen va­lin­ta, jolla suunnataan vastuualueiden kehittämistä ja hankitaan re­surs­se­ja kehittämistyöhön.

 

Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja Kokkolan seudun opistossa käynnissä vuoden 2024 alkaessa yhteensä 27 kehittämishanketta. Hank­kei­ta toteutetaan joko omina hankkeina tai yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kanssa seutukunnallisesti tai maakunnallisesti. Ke­hit­­mis­hank­kei­den avulla myös synnytetään ja vahvistetaan alu­eel­li­sia ja valtakunnallisia yhteistyöverkostoja. Merkittävimmät kehittämisavustukset viime vuosina on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM).

 

Val­tion­avus­tuksia kohdennetaan valtioministeriön linjausten mukaan koulutuspoliittisesti tärkeille kehittämisalueille. Hankkeet tu­ke­vat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa se­kä koulutuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista val­ta­kun­nal­li­siin tavoitteisiin. Toiminnan tavoitteena on tukea kehittämis-, ko­kei­lu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia mal­le­ja, menetelmiä ja käytäntöjä. Lisäksi pyritään pysyviin toi­min­nal­li­siin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja ver­kos­to­mai­sia hankkeita. Viime vuosina on merkittäviä valtionavustuksia kohdennettu koronaepidemian vaikutusten tasaamiseen ja näistä avustuksista on Kokkolan kaupunki saanut merkittävän avustuskokonaisuuden.

 

Yhteenveto hankkeista on oheismateriaalina.

 

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää

 

1        merkitä kehittämishankkeiden ajankohtaiskatsauksen 2024 tiedoksi

 

2        lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

 

Päätös Lautakunta päätti

 

1        merkitä kehittämishankkeiden ajankohtaiskatsauksen 2024 tiedoksi

2        lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

 

3        tarkistaa tämän pykälän välittömästi kokouksen yhteydessä.

  

 

    

 

Tarkastuslautakunta 21.02.2024 § 27  

153/00.01.02.00/2024  

 

 

 Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämishankkeiden ajankohtaiskatsaus 2024. Yhteenveto hankkeista on oheismateriaalina.

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämishankkeiden ajankohtaiskatsauksen 2024.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.