Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 26


 

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

 

Tarkastuslautakunta 21.02.2024 § 26  

145/00.03.00/2024  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Kuntalain 121 §:n mukaisesti on tarkastuslautakunnan arvioitava valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassaolevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

 Arviointityön pohjaksi on tarkastuslautakunta kuullut arviointisuunnitelman sekä vuosittaisen työohjelman mukaisesti toimialojen ja liikelaitoksen virka- ja luottamusmiesjohtoa ja muita asiantuntijoita sekä seurannut lauta- ja johtokuntien päätöksentekoa.

 

 Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan keskustellen mm. kertomuksen rakenteesta, asiasisällöstä, työstämistavasta sekä aikataulusta. Ensimmäisen valmistelevan kokouksen painopisteinä ovat mm. osiot: tarkastuslautakunnan työskentely ja vuoden 2022 arvioinnin käsittely. Oheisaineistona lautakunnalle arviointikertomuksen teon aikataulutusta sekä vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022.

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelun.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.