Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 31


Liite A Yhteenveto vuoden 2023 osallisuustoimista

 

Kaupunkiympäristön osallisuustoimet 2023

 

Kaupunkirakennelautakunta 14.02.2024 § 31  

150/00.01.05/2024  

 

 

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, kaavoituskoordinaattori Saija Pölkki

 

Kokkolan kaupunkistrategiaan 2022-2025 (valtuusto 7.3.2022 § 6) on kirjattu kasvun ja elämyksellisyyden menestystekijöinä osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Lapsiystävällisyyden menestystekijänä on kirjattu lasten ja nuorten aito osallistaminen.

 

Kaupunkistrategiaa täydentää osallisuusohjelma, jonka tarkoituksena on konkretisoida kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Kaupunkiympäristötoimialalla on vuoden 2023 toteutettu useita hankkeita, joissa kaupunkilaisten osallisuus on toteutettu lakisääteisten kuulemisen lisäksi erilaisten työpajojen, yleisötilaisuuksien, korttelikokousten ja verkkokyselyjen avulla. Näihin tilaisuuksiin ja kyselyhin on osallistunut yli 3 600 kaupunkilaista. Pelkästään kaupunkiympäristön verkkokyselyihin on vastannut 3 364 kaupunkilaista. Kyselyjen yhteydessä on saatu runsaasti positiivista palautetta siitä, että kaupunkilaisten mielipidettä kysytään. Vuoden 2023 osallisuustoimet on esitetty tarkemmin liitteessä A.

 

Liite A § 31  Yhteenveto vuoden 2023 osallisuustoimista

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2023 osallisuustoimet tiedoksi.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.