Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2024/Pykälä 13 

Toimintakertomus vuodelta 2023 / Tarkastuslautakunta

 

Tarkastuslautakunta 31.01.2024 § 13  

96/02.02.02/2024  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Kuntalain 115 §:n mukaan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Selonteossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä tulee ottaa kantaa säännösten, määräysten ja päätösten noudattamiseen, tavoitteiden toteutumiseen, varojen käytön valvontaan, riskienhallinnan järjestämiseen, omaisuuden hoidon valvontaan, sopimustoimintaan sekä sisäisen valvonnan järjestämiseen.

 

 Liitteinä tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 sekä raportti Tarkastuslautakunnan talouden toteumasta tilanteessa 31.12.2023.

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä  A § 13 olevan tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen edelleen talousjohtajalle.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.