Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektionen för svenska utbildningstjänster
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 11


 

Timresursen för den grundläggande utbildningen läsår 2024–2025

 

Sektionen för svenska utbildningstjänster

 

 

Beredning chef för svenskspråkiga undervisningstjänster
Ronnie Djupsund och ekonomichef Kim Salo

 

 

Nämnden för bildning och fostran har beslutat (22.2.2024 § 5) att resurserna för läsår 2024–2025 planeras utgående från närskoleprincipen och med hänsyn tagen till att eventuella stödbehov identifieras och stödet ges i ett tidigt skede.

 

I samband med beslutet om verkställandet av årets 2024 budget, informerades sektionen om de ekonomiska utmaningar som uppstått av bl.a. ändringar i stadsunderstödet, minskade skatteintäkter och nationella löneförhandligsresultat som ökar personalkostnaderna.

 

Utbildningstjänsternas ekonomi styrs främst med timresursen, skolgångshandledarresursen samt av skolnätverket och

andra strukturella lösningar. Svenska sektionens förra timresursbeslut (19.4.2023 §10) är i kraft till 31.7.2024 och styr därmed årets 2024 ekonomi betydligt.

 

Timresursförslaget är beräknad utgående från läroplanens timantal, elevernas stödbehov samt budgeten och dispositionsplanen för budgetåret 2024. Timresursen har anpassats till elevantalet. Elevantalet i grundläggande undervisningen går ner med åtta elever (jämfört med statistikdagen 2023). Elevantalet kan ännu förändras under våren och sommaren.

 

På grund av ekonomiska utmaningarna har målsättningen varit att minska på totalantalet timmar. Att minska på totalantalet timmar är väldigt utmanande, eftersom timresursen för nästa läsår innehåller även den nya specialundervisningsgruppen som bildas till Donnerska skolan. För att minska på totalantalet årsveckotimmat har antalet timmar minskats inom allmänundervisningen.

 

Tilläggsmaterial  Skolvisa timresursen

 

 

Donnerska/KSG renoveringen blir klar till nästa läsår och enheterna flyttar tillbaka till sin egen skolbyggnad under sommaren. Skolans byggprojekt kräver mycket arbetstid av rektorn och praxis har varit att rektorerna har ingen undervisningsskylldighet under byggprojekten. I och med att renoveringsprojektet blir färdigt kommer båda rektorerna att i nästa läsår undervisa enligt deras normal undervisningsskyldighet.

 

Handlingsplanen för särskilt begåvade elever har gjorts i samarbete med svenskspråkiga kommuner i Jakobstadsregionen. Enligt handlingsplanen ska en resurs reserveras för arbetet. Istället för en årsveckotimme reserveras en kvot på max. 40 enskilda undervisningstimmar som används enligt behov. Enskilda timmarna är inte beaktade i totaltimantalet.

 

Totala timresursen minskar med 2 årsveckotimmar. Allmänundervisningens timresurs minskar med 25åvh och specialundervisningens timresurs ökar med 23åvh.

 

Personalkostnaderna kommer att stiga när löneförhöjningarna i kollektivavtalet träder ikraft. Sektionen behöver därmed reservera möjligheten att ändra på timresursbeslutet om personalkostnaderna överskrider budgeten betydligt.  

  

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

 

 Svenska sektionen godkänner att timresursen för svenskspråkiga grundläggande utbildningen är 1542.

 

Beslut  Sektionen för svenska utbildningstjänster godkände timresursen för svenskspråkiga grundläggande utbildningen för läsår 2024–2025.