Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektionen för svenska utbildningstjänster
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 10


 

Inskrivning av elever till årskurs 1

 

Sektionen för svenska utbildningstjänster

 

 

 

Beredning  chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund,

sekreterare för bildningsväsendet Leena Finnilä-Österbacka

 

 

Enligt lagen om grundläggande utbildning § 6, mom. 2 skall

kommunen anvisa en närskola för läropliktiga elever. Eleven kan

också ansöka om inträde till en annan skola.

 

Svenska sektionen har tidigare beslutit om principerna för elevantagningen. Enligt de principerna bestäms elevens närskola enligt hemadress utgående från elevupptagningsområden. Ifall vårdnadshavarna ansöker om elevplats i en annan skola än närskolan görs beslutet av chefen för svenskspråkiga undervisningstjänster. Vid fastställandet av undervisningsgrupper är det möjligt att alla önskemål inte kan uppfyllas.

 

Vårdnadshavarna till elever födda 2017 har i slutet av januari fått information om att en skolplats har anvisats för de läropliktiga elever.  Vårdnadshavarna ska anmäla sina barn till skolan genom att bekräfta närskolan i Wilma.

 

Före 8.3.2024 har 100 av 102 elever anmält sig till skolan:

 

Chydenius skola  39 (av 41)

Såka skola  13

Villa skola   43

Öja skola   5

 

Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster

 

Svenska sektionen besluter att anteckna antalet elever som börjar skolan i åk 1 hösten 2024 för kännedom.

 

Beslut   Sektionen för svenska utbildningstjänster antecknade antalet

   anmälda elever till åk 1 för läsåret 2024–2025 för kännedom.