Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 10.01.2024/Pykälä 7 

Talous- ja henkilöstöraportti 11/2023 ja konserni 10/2023

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 571 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski ja palvelusuhdepäällikkö Riikka Parkas-Tieva

 

Kaupungin ja liikelaitoksen marraskuun tulos pysyi odotetusti positiivisena ja päätyi noin 12,4 miljoonaan euroon. Vastaavasti tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 12,7 miljoonaa euroa. Tulos parani lokakuun tilanteesta noin 0,1 miljoonaa euroa.

 

Toimintatuottojen tammi-lokakuun toteuma talousarvioon nähden oli 94,2 % ja toimintakulujen 90,2 %. Toimintakatteeksi muodostui

-116,3 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli vastaavasti 89,2 % talousarvioon nähden.

 

Verotulojen kertymä marraskuun lopussa oli 115,6 miljoonaa euroa, josta tuloverojen osuus oli 84,5 miljoonaa euroa, kiinteistöverot 15,5 miljoonaa euroa ja yhteisöverot 15,6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden verotulojen tilinpäätösennuste on yhteensä vuodelle 2023 123,9 miljoonaa euroa.

 

Valtionosuudet olivat yhteensä 30,0 miljoonaa euroa, ja kuluvan vuoden ennuste on 32,8 miljoonaa euroa.

 

Rahoitustuotot- ja kulut kokonaisuudessaan päätyivät marraskuussa -2,4 miljoonaa euroon, josta korokulujen osuus oli yhteensä -2,9 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan rahoitustuotot- ja kulut tulevat kuluva vuotena toteutumaan selvästi alle talousarviotavoitteiden, jotka kuluvalle vuodelle olivat yhteensä -4,5 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin ja liikelaitoksen marraskuun vuosikatteeksi muodostui näin olleen 26,9 miljoonaa euroa, joka oli viime vuoteen verrattuna noin 5,8 % parempi tulos.

 

Poistojen ja arvonalentumisien toteuma marraskuussa päätyi -14,5 miljoonaan euroon, jossa suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli yhteensä -14,1 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot 185,3 prosenttisesti ja toteutui kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

 

Kaupungin vuoden 2023 tilinpäätösennuste on edelleen ylijäämäinen, mutta tulevista vuosista on odotettavissa entistä haasteellisempia. Etenkin, kun Valtionvaraininisteriö ilmoitti 17.11.2023 valtionosuuksia koskevista lisäleikkauksista, jotka vaikuttavat osittain vuoteen jo 2024 niiden jaksotuksista huolimatta, mutta erityisesti vuosiin 2025-2027. Kuntien käyttötalous on paineen alla, kun rahoituspohja kaventuu ja kustannukset nousevat. Kuluva vuosi on kuitenkin päättymäisillään ja katseet ovat tulevissa vuosissa sekä ensi vuoden talousarvio tavoitteiden lunastamisessa.

Tammi-marraskuun nettoinvestointien toteuma oli 57,3 % talousarvioon nähden, päätyen -17,9 miljoonaa euroon.

 

Rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 8,1 miljoonaa euroa ja rahoitus toiminnan nettokassavirta -15,6 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos oli -7,5 miljoonaa euroa ja kassavarat marraskuun lopussa 24,4 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin ja liikelaitoksen marraskuun lopun taseen loppusumma oli 480,4 miljoonaa euroa.

 

Kaupunkikonsernin tulos lokakuun lopun tietojen perusteella oli noin 29,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 29,3 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate päätyi 59,3 miljoonaa euroon. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta päätyi 21,3 miljoonaa euroon ja rahoituksen rahavirta -17,8 miljoonaan euroon. Rahavarojen muutos oli lokakuussa 3,5 miljoonaa euroa ja kassavarat kuukauden lopussa 69,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli yhteensä 949,5 miljoonaa euroa.  

 

Liite A § 571 Talousraportti, kaupunki ja liikelaitos 11/2023

Liite B § 571  Talousraportti, konserni 10/2023

Liite C § 571                          Henkilöstöraportti 11/2023

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin ja liikelaitoksen marraskuun talous- ja henkilöstöraportin 11/2023 sekä lokakuun konsernin talousraportin ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Tarkastuslautakunta 10.01.2024 § 7  

400/02.02.02/2023  

 

 

 Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi kaupungin talous- ja henkilöstöraportit 11/2023 sekä konsernin talousraportti 10/2023. Raportit liitteenä.

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupungin talous- ja henkilöstöraportit 11/2023 sekä konsernin talousraportin 10/2023.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.