Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 7 

Puutavaran myynti / Hankintasopimus

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.01.2024 § 7  

82/02.08.00/2024  

 

 

Valmistelija metsätalousinsinööri Ahti Räinä

 

Metsäpalvelut on valmistellut hankintatyönä tehtävän puutavaran myyntiä vuodelle 2024. Hankintapuutavara kertyy talous-, puisto-, lähi-, virkistysmetsissä tehtävistä hakkuu- ja hoitotöistä sekä kaava- ja rakentamiskohteilta.

 

Hankintatyöt perustuvat metsien tilaan, metsäsuunnitelmaan, hyväksyttyihin kaavoihin sekä maankäytön ja rakentamisen suunnitelmiin. Työt tehdään 31.12.2024 mennessä.

 

Käsiteltävien kuvioiden koko vaihtelee n. 0,1 – n. 1,5 ha:n välillä. Metsänhoidolliset hakkuut ovat pääosin kasvatus- ja hoitohakkuita. Kaava- ja rakentamiskohteilla on erikoishakkuita, esim. tonttien, katualueiden ja linjojen raivauksia ja avaamista.

 

Arvioitu ainespuukertymä on n. 1050 m3, josta tukkipuutavaralajien osuus on n. 23%.

 

Arvioitu hankintatulo vastaa n. 10 % puunmyynnin vuosibudjetista.

 

Liite A § 7 Hankintatyökohteita 2024

Liite B § 7 Tarjouspyyntö

 

Metsäpalvelut on pyytänyt puutavaran ostotarjouksia viideltä mahdolliselta ostajalta.

 

Tarjousten vertailutaulukko ja valmistelijan päätösehdotus esitellään kokouksessa.

 

Liite C § 7 Vertailutaulukko

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

  1. merkitä hankintahakkuusuunnitelmat tiedoksi

 

  1. solmia ainespuutavaran hankintasopimuksen vertailutaulukon ehdotuksen mukaisesti

 

  1. että kaupasta ei makseta menekinedistämismaksua Suomen Metsäsäätiölle

 

Käsittely  Mats Brandt oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5)

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.