Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 12 

Asemakaava ja asemakaavan muutos / Varvinkuja / Kaavaluonnos

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.01.2024 § 12  

486/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Valmistelijat: kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg  ja erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

 

KOHDE

Suunnittelualue käsittää Halkokarin pohjoispuolelle sijoittuvan Varvinkujan ympäristön välillä Nisulanpotti – Vasikkasaari (Leirikeskuksen pohjoispuoli).  Suunnittelualueen koko on noin 18,7 hehtaaria. Suunnittelualueen eteläreunaan sijoittuu vähäinen osa Kokkola 400 suojelualuetta. Alue rajoittuu eteläreunaltaan 15.11.2021 hyväksyttyyn Soldatskärin ja Varvin asemakaavaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osa Trullevintien katualuetta.

 

Maakuntakaavassa alue sijoittuu Taajamatoimintojen (A) alueelle. Kokkolan strategisessa yleiskaavassa, hyväksytty 7.3.2022, suunnittelualue sijoittuu teemassa 3. asumisen laajentumisalueen reunalle (Vikå IV) sekä saaristokaupunki – vyöhykkeelle.

 

ASEMAKAAVATYÖN TAVOITTEET

Aloite asemakaavan muuttamiseksi on kaupungin. Alueen nykyisiltä loma-asukkailta on lisäksi jo vuosien ajan tullut kyselyjä ranta-alueen asemakaavoittamiseksi pysyvän asutuksen sallivaksi.

 

Asemakaavan tavoitteena on siten tutkia rannan loma-asutuksen muuttamismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä omakotiasumista. Kaavoitushanke sisältyi vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen.

 

MAANOMISTUS

Suunnittelualue on sekä Kokkolan kaupungin  että yksityisten omistuksessa. Kaupunki omistaa pääasiassa rakentamattomat alueen osat ja yksityiset rakennetut. Vasikkasaaren leirikeskuksen alueen omistaa Kokkolan seurakuntayhtymä.

 

MAANKÄYTTÖTIIMI

Maankäyttötiimi puolsi asemakaavoituksen aloittamista kokouksessaan 24.5.2023.

 

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus päätti 29.5.2023 § 231 käynnistää Varvinkujan asemakaavan laatimisen ja että asemakaava on vaikutuksiltaan tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

KAAVALUONNOKSEN SISÄLTÖ

Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavaluonnoksen päivämäärällä 23.12.2023.

 

Kaavaratkaisulla nykyinen loma-asuntovaltainen alue muuttuu pysyvään asutukseen ja sitä täydennetään pääosin kaupungin maalle osoitetuilla uusilla pientalotonteilla. Nykyisten rakennuspaikkojen rajat on pidetty mahdollisuuksien mukaan nykyisellään. Kaupungin alueen uudet tontit (13 kpl) sijoittuvat yhden uuden kadun varteen kahtena rivinä. Kadulta on jalankulun ja pyöräilyn yhteydet nykyiselle Varvinkujalle. Näitä yhteyksiä käytetään myös infran toteuttamiseen. Nykyinen Varvinkuja on osoitettu hidaskaduksi. Lisäksi kaavaratkaisussa on loma-aluetta (R-1, Leirikeskus), lähivirkistysaluetta, suojelualuetta ja vähäisesti vesialuetta.

 

Erillispientalojen korttelialueiden pinta-ala on  yhteensä 69 743 m2 ja tonttien lukumäärä 42. Rakennusoikeutta rantaan rajoittuville tonteille on osoitettu 300 kerrosalam2; muilla korttelialueilla rakennusoikeus on annettu tehokkuuslukuna e=0,3 ja R-1 -alueen osalta e=0,15. Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 18 254 kerrosalam2. Kerroskorkeus vaihtelee I -II.  Rannan puoleisilla tonteilla on rakennusoikeus pääosin jaettu rannanpuoleiseen osaan (40 km2) ja kadunpuoleiseen osaan (260 km2).

 

LIITE A § 12 Kaavaluonnoskartta

LIITE B § 12 Kaavaselostus

LIITE C § 12 Luontoinventointi

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.