Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 39


 

Oikaisuvaatimus esiopetuspaikan myöntämisestä

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.04.2024 § 39  

4/12.07.00/2024  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso

 

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat lain mukaan kunnat. Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päiväkodissa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

 

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen Torkinmäen varhaiskasvatuksen johtaja on viranhaltijapäätöksellään EM-2024000129 (22.03.2024) myöntänyt lapselle esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikan Kaustarin esiopetuksesta. 

 

Oheisaineisto  viranhaltijapäätös EM-2024000129

 

Lapsen huoltajat ovat hakeneet oikaisua esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikan myöntämispäätökseen. Huoltajat haluaisivat lapsen esiopetuspaikan pysyvän Torkinmäen päiväkodin esiopetuksessa. Huoltajien tekemä oikaisuvaatimus on oheisaineistona, joka ei ole julkinen, koska se sisältää tietoja henkilöiden perhe-elämästä ja henkilökohtaisista oloista (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §, kohta 32).

 

Oheisaineisto huoltajien oikaisuvaatimus ja aikaisempi viranhaltijapäätös

 

Lapselle oli alun perin myönnetty, väestörekisteristä saatujen tietojen mukaisesti, paikka Torkinmäen päiväkodin esiopetuksesta. Huoltajat hakijat myöhemmin lapselle esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, jolloin selvisi, että lapsen asuinpaikka oli muuttunut ja tästä syystä lapselle myönnettiin paikka Kaustarin esiopetuksesta. Ensimmäinen päätös kumottiin uudella päätöksellä, koska lapsen asuinpaikka oli muuttunut. Lapsen väestörekisterissä olevan osoitteen mukaisesti lähin esiopetuspaikka on Kaustarin esiopetus. Kaustarin esiopetuksessa järjestetään myös varhaiskasvatusta sitä tarvitseville lapsille. 

 

Perusopetuslain 6 § mukaan: ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.”

 

Tätä lain kohtaa on noudatettu esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteena huomioon ottaen lapsen väestörekisteriin merkitty osoite. Lapsen osoite on sama kuin huoltajan A osoite.

 

Oikaisuvaatimuksessa on virhe esiopetuspaikan määräytymisen osalta. Huoltajan B osoitteen perusteella lapsi ei kuuluisi Torkinmäen esiopetuksen alueeseen. Huoltajan B antaman oman osoitteen alueelta on lapset osoitettu Jokilaakson esiopetukseen Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Jatkossa alue kuuluu Piispanmäen oppilaaksiottoalueeseen. (Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 31.10.2023 / § 29)

 

Huoltajat eivät ole esittäneet mitään sellaisia perusteluja, joiden perusteella esiopetuspaikka tulisi muuttaa huoltajien esityksen mukaiseksi.

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Kyseessä oleva oikaisuvaatimus perustuu tarkoituksenmukaisuusperusteisiin eikä oikaisuvaatimuksessa ole esitetty, että päätös olisi sisällöltään laiton tai muutenkaan syntynyt väärässä järjestyksessä. Päätöksen laillisuuden arvioinnin näkökulmasta toimivaltuus esiopetuspaikan ja siihen liittyvän varhaiskasvatuspaikan myöntämisessä on määritelty sivistystoimen toimintasäännössä varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle, joka on Torkinmäen osalta delegoinut päätäntävallan Torkinmäen varhaiskasvatusjohtajan tehtäväksi, joten hän on ollut toimivaltainen viranhaltija päätöksen tekemiseen. Päätöksessä ei myöskään ole käytetty harkintavaltaa väärin tai epäasiallisia perusteita, joten oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

 

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä mainituin perusteluin ja pitää viranhaltijapäätöksen EM-202400012 voimaan.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 Björn Svenfelt toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.