Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 121


 

Yhteenvetoraportti vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastamisesta

 

Tarkastuslautakunta 17.05.2023 § 71 

 

 

 

 JHT-tilintarkastaja Emma Paananen esittää tarkastuslautakunnalle yhteenvetoraportin vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista.

 

 Raportti ja johdon vahvistusilmoituskirje jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta päättää

 

 1.  merkitä yhteenvetoraportin vuoden 2022 tilinpäätöksen               tarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista sekä               johdon vahvistusilmoituskirjeen tiedoksi

 

 2. toimittaa yhteenvetoraportin kaupunginhallitukselle sekä               liikelaitoksen johtokunnalle sitä koskevilta osin tiedoksi               ja toimenpiteitä varten

 

 3. pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset   yhteenvetoraportin johdosta suoritetuista toimenpiteistä               31.10.2023 mennessä.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 241 

 

 

 

Yhteenvetoraportti on oheisaineistona.

 

Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

 

1.  merkitä yhteenvetoraportin vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista sekä johdon vahvistusilmoituskirjeen tiedoksi.

 

2. toimittaa yhteenvetoraportin kaupunginhallitukselle sekä liikelaitoksen johtokunnalle sitä koskevilta osin tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

 

3. pyytää toimialoilta selvitykset yhteenvetoraportin johdosta suoritetuista toimenpiteistä 29.9.2023 mennessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 520 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

 

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kokouksessaan 17.5.2023 § 71 kaupunginhallitukselta selvitykset vuoden 2022 tilinpäätööksen tarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen johdosta suoritetuista toimenpiteistä 31.10.2023 mennessä.

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.5.2023 § 241 pyytää toimialoilta selvitykset yhteenvetoraportin johdosta suoritetuista toimenpiteistä 30.9.2023 mennessä.

 

Tilintarkastusyhteisö on luokitellut yhteenvetoraportin salassa pidettäväksi asiakirjaksi / JulkL 24 § 1 mom kohta 15).

 

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti ja vastine ovat oheisaineistona.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää,

 

1                                        merkitä tiedoksi tilintarkastuksen yhteenvetoraportiin annetun vastineen, ja

 

2                                        lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Tarkastuslautakunta 13.12.2023 § 121  

155/00.03.03/2023  

 

 

 Tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle saatetaan tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymä selvitys (oheisaineisto) tilintarkastajan yhteenvetoraportin johdosta tehdyistä toimenpiteistä (tilinpäätös 2022).

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedoksi.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.