Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 115 

Vastine / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 472 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

 

Kuntalain 121 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.            

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassaolevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

 

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen, toimielinten pöytäkirjojen, kuultujen ja saatujen selvitysten, arviointikäyntien ja tehtyjen havaintojen pohjalta. Arviointityön tueksi on kuultu toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen virkamies- ja luottamusmiesjohtoa, asiantuntijoita sekä JHT-tilintarkastajaa.

 

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2022 arviointikertomustaan kokouksessaan 17.5.2022 § 73 ja kaupunginvaltuusto vastaavasti kokouksessaan 12.6.2022 § 61.

 

Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen antamaan 31.10.2023 mennessä vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin sekä selvitykset toimenpiteistä, joihin toimialoila ja vastuualueilla on ryhdyttty kertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja havaintojen pohjalta.

 

Toimialat ovat käsitelleet lautakunnissaan omalta osaltaan vastauksiaan vastineeseen, jotka on kerätty liitteenä olevaan yhteenvetoon kaupunginhallitusta varten.

 

Liite A § 472  Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022 ja lähettää vastineen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 115  

143/00.03.00/2023  

 

 

 Tarkastuslautakunta tutustuu vuoden 2022 arviointikertomukseen annettuun vastineeseen.

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2022 arviointikertomukseen annetun vastineen tiedoksi ja ottaa siinä esitetyt selvitykset ja toimenpiteet huomioon jälkiarvioinnissaan.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.