Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 171 

Ylikunnallinen pyörätie Kokkola – Kruunupyy – Pedersöre

 

Kaupunkirakennelautakunta 22.11.2023 § 171  

816/10.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

Kokkolan kaupunki ja Kruunupyyn ja Pedersören kunnat ovat laatineet ylikunnallisen pyörätien yleissuunnitelman. Yleissuunnitelman on tehnyt konsulttitoimeksiantona FCG Oy. Työ on aluevaraussuunnitelma-tyyppinen yleissuunnitelma, jolla haetaan lähtökohtaisesti parasta mahdollista ratkaisua ylikunnalliselle jalankulku- ja pyörätielle.

 

Suunnittelukohde ulottuu pohjoisesta Kokkolasta Kruunupyyntien ja Kipinän sekä valtatie 8:n risteysalueelta nykyisen pyörätien päätekohdasta etelään Pedersören Leplaksiin yhdistyen valtatie 8:an ohituskaistasuunnitelmassa osoitettuun rinnakkaistiehen. Suunnitellun pyörätien yhteispituus on noin 18,5 km, josta 4,5 km sijoittuu Kokkolan alueelle.

 

Yleissuunnitelman kohteena oli kuntarajan ylittävä jalankulku- ja pyörätie, joka on mahdollisimman laadukas ja sujuva työpaikkaliikenteen kannalta. Ylikunnallisen pyörätien Kokkola – Kruunupyy – Pedersöre yleissuunnitelma sisältää liikenteellisiä ja tieteknisiä vaihtoehtotarkasteluja ja niiden alustavaa kustannus -laskentaa.

 

Suunniteltu uusi jalankulku- ja pyörätie on linjattu ensisijaisesti valtatien viereen, sen kanssa samassa käytävässä, uutena kestopäällystettynä pääväylänä. Toisinaan sen reitin kuitenkin sallitaan kulkevan nykyisiä valtatien rinnakkaisteitä tai muita teitä pitkin.

 

Kruunuportin sijainti Kokkolan ja Kruunupyyn kunnanrajalla on merkittävä hankkeen osalta, sillä väylä on Kokkolassa keskeinen myös Kruunuportin työmatkaliikennettä varten. Kokkolan osalta merkittävimmät tarkastelukohteet ovat Kruunupyyntien liittymä valtatielle, Koivistontien liittymän sijainti/poisto, kevyenliikenteenväylän vaihtoehtoinen linjaus Kipinän kautta ja kevyenliikenteen ja rautatien risteämiskohta.

 

Yleissuunitelman laatiminen käynnistyi syyskuussa 2022 ja se valmistui toukokuussa 2023.

 

Yleissuunnitelma palvelee vaihtoehdon valintaa, jonka pohjalta myöhemmin laaditaan jalankulku- ja pyörätielle tiesuunnitelma eri hankkeena, silloin pääosin Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen käynnistämänä. Yleissuunnitelma toimii pohjana niin jatkosuunnittelulle kun rahoitusanomuksille.

 


Liite A § 171  Raportti

Liite B § 171  Kartat

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.