Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 170


 

Kaavoituskatsaus 2024

 

Kaupunkirakennelautakunta 22.11.2023 § 170  

783/00.01.02.00/2023  

 

 

Valmistelijat Kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja kaavoituskoordinaattori Saija Pölkki

 

Vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 7 §) selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Katsauksessa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsaus tulee kuuluttaa julkisesti nähtäville kerran vuodessa. Kokkolan kaavoituskatsaus on jatkuvasti nähtävillä myös kaupungin Internet-sivuilla.

 

Toimintasäännön mukaan kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on mm. huolehtia asemakaavoituksesta. Tämän tehtävän perusteella lautakunta ohjaa meneillään olevia asemakaavahankkeita ja siten osallistuu kaavoituskatsauksen valmisteluun.

 

Kaupungin hallintosäännön 26 §:n 13. kohdan mukaan kaupunginhallitus maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan viranomaisena huolehtii kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman laatimisesta. Kaavoituskatsaus toimii kaavoituksen vuosittaisena työohjelmana, jota tarkennetaan erilliseksi hankesuunnitelmaksi.

 

Kaupunginhallituksen on tarkoitus hyväksyä kaavoituskatsaus vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Oheismateriaali Kaavoituskatsaus 2024

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2024 kaavoituskatsauksen hyväksymistä asemakaavojen osalta.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.