Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 161 

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma

 

Kaupunkirakennelautakunta 01.11.2023 § 161  

309/02.07.01/2023  

 

Valmistelijat ilmastoasiantuntija Jenni Silvola ja kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

 

Kokkolan kaupunki liitettiin Hinku-verkostoon kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.6.2022. Hinku-verkoston jäsenenä kaupungilla on tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä Hinku-kriteerinä kaupungin on liityttävä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (myöh. KETS). Kokkolan kaupunki on liittynyt voimassa olevaan KETSiin 5.5.2023.

 

KETS on Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian käytön tehostamisesta kunta-alalla ja osa valtion energiapolitiikkaa, jossa energiansäästöllä ja energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen sija. Vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tavoite on kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivissä Suomelle asetetusta sitovasta energiansäästötavoitteesta. Sopimukset ovat keskeinen osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa sekä ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

 

Liittyessään KETSiin Kokkolan kaupunki on sitoutunut sopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi käytössä olevia ja käyttöön otettavia strategioita, johtamisjärjestelmiä ja toimintasuunnitelmia. Kaupunki on myös velvollinen raportoimaan energiankäytöstään, energiatehokkuustoimenpiteistään ja toimenpiteiden säästövaikutuksista vuosittain. Lisäksi kaupungin on laadittava toimintasuunnitelma, jossa esitetään KETSin mukaisen toimeenpanon organisointi.

 

Kokkolan kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman valmistelu käynnistettiin Energiatyöryhmän kokouksessa 19.4.2023. Toimintasuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet ja velvoitteet, joihin kaupunki on sitoutunut sopimukseen liittymisen myötä. Energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen liittyy kaikkeen kunnan toimintaan ja on yhteistyötä, johon myös kaikki työntekijät jollakin tasolla osallistuvat. Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi energia- ja materiaalitehokkuustavoitteita ja toimenpiteitä kirjataan vuosittain talousarvioon ja seurataan sekä toimialakohtaisesti että laajemmalla tasolla osana kuntastrategian toteuttamista.

 

Liite A  Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2025

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteen A mukaisen Kokkolan kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuosille 2023 - 2025

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.