Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 148 

Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen; kaupunkirakennelautakunta

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 148 

143/00.03.00/2023

 

 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä kunnassa on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän johdosta tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä oman arviointikertomuksensa, jossa tarkastuslautakunta voi kiinnittää huomiota erilaisiin kaupunkiorganisaation toimintoihin ja esittää niihin liittyviä havaintoja tai kysymyksiä. Vuotta 2022 koskeva tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023 § 61.

 

Liite A § 148  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

  vuodelta 2022

 

Arviointikertomusta koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen antamaan 31.10.2023 mennessä vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin sekä selvitykset toimenpiteistä, joihin toimialoilla ja vastuualueilla on ryhdytty kertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja havaintojen pohjalta. Kaupunginhallituksen vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin kootaan toimialojen antamista vastauksista, jotka käsitellään lautakunnissa.

 

Kaupunkirakennelautakunnan vastine arviointikertomuksen johtopäätöksiin, kysymyksiin ja havaintoihin on esitetty oheisessa liitteessä.

 

Liite B § 148  Kaupunkirakennelautakunnan vastine vuoden 2022 arvointikertomukseen

 

 Sari Innanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 5) § 148 päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen B mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 148  

143/00.03.00/2023