Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 142 

Asemakaava / Vt8 pienet muutokset / Kaavaluonnos

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 142  

430/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelijat Vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

 

KÄYNNISTÄMINEN

Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Kokkolan kaupunki ELY -keskuksen ja Väyläviraston kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti (tiesuunnittelu).

 

Kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan muutoksen kokouksessaan 15.5.2023 § 207. Höyläämönkadun osalta käynnistyspäätös on tehty jo aiemmin (5.6.2017 § 332). Höyläämönkadun osalta tutkitaan tässä yhteydessä kuitenkin lähinnä tiesuunnitelman edellyttämät toimenpiteet sekä yhtenäistetään käyttötarkoitusmerkinnät.

 

SUUNNITTELUALUE JA TAVOITE

 

Suunnittelualue käsittää valtatien 8 keskustajaksoon (Kirkkolehdon kiertoliittymä – Kampusalue) liittyvät pienet asemakaavan muutokset, jotka liittyvät valtatien 8 tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Asemakaavatyön kokonaispinta-ala on noin 43,8 ha.

 

Tarkemmin kohteet/tavoitteet ovat:

  • Liikennealueen muutokset Höyläämönkadun kohdalla.
  • Pieni liikennealueen muutos Kirkkolehdon kiertoliittymän koillispuolella (Prisman puolella)
  • Liikennealueen laajeneminen Kirkkolehdonkadun kohdalla korttelissa 275-2.
  • Liikennealueen vähäinen muutos Heinolankaaren ja valtatien 13 rampin välillä.
  • Liikennealueiden muutokset Rautatienkadun itäpään alueella, Hakalahdenkadun ja Talonpojankadun liittymäalueilla.
  • Liikennealueen vähäinen muutos pohjoisen rampin kohdalla.

 

Koska kaava-alueen tulee muodostaa kiinteistöteknisesti ehyitä kokonaisuuksia, on tarpeellisin osin asemakaavan muutokseen otettu mukaan rajautuvat korttelialueet.

 

KAAVATILANNE

 

Maakuntakaavassa valtatie 8 on osoitettu merkinnällä merkittävästi parannettava valta- tai kantatie ja sen ympäristö on taajamatoimintojen aluetta.

 

Strateginen aluerakenneyleiskaava (oikeusvaikutteinen) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.3.2022 § 8. Siinä suunnittelualuetta on käsitelty kohdassa Liikenne 4.6 merkinnällä: vt 8 kehittäminen. Merkinnällä on osoitettu valtatie 8 välillä Kirkkolehdon kiertoliittymä – vt28 liittymä sekä Kruunuportin – Kruunupyyn kuntarajan välinen alue. Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T-verkkoa.

 

Yleiskaavassa (13.1.1992 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010) suunnittelualue on merkitty seudulliseksi pääväyläksi.

 

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja. Tiesuunnitelmavaiheessa kerättiin suunnittelussa huomioitavia erillisiä kaavoja 37 kappaletta.

 

KAAVALUONNOKSEN SISÄLTÖ

Kaupunkisuunnittelu on yhdessä konsultin (SitoWise Oy) kanssa laatinut asemakaavaluonnoksen päivämäärällä 27.9.2023. Kaavamuutostarve on tutkittu tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Muutokset on kuvattu muutosalueittain kaavaselostuksessa.

 

Kaavamuutoksen vaikutukset liittyvät ensisijaisesti tiesuunnitelman toteuttamisen mahdollistumiseen.

 

Liite A1  Kaavaluonnoskartta, osa 1

Liite A2  Kaavaluonnoskartta, osa 2

Liite B  Kaavaselostus

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.