Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 389


 

Valvontaeläinlääkärin viran perustaminen

 

Ympäristöterveyslautakunta 06.09.2023 § 45 

 

 

 

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja

 

Valtio on toivonut että lintuinfluenssaepidemian yhteydessä

ympäristöterveydenhuollon yksiköissä perustetaan lisää

valvontaeläinlääkärien virkoja.

 

Keski-Pohjanmaalla ympäristöterveydenhuollossa on kaksi

valvontaeläinlääkärin virkaa.

 

Lintuinfluenssan hoitamiseen ja tehtävien purkamiseen epidemian

jälkeen tarvitaan akuutisti lisää työvoimaa.

 

 Pitkällä tähtäimellä uuden valvontaeläinlääkärin viran lisääminen

yksikössä on perusteltua, koska valvontaeläinlääkärien tehtävien

arvioidaan olevan kasvussa. Eläinsuojeluilmoituksen ja

tarkastuskäynnin aikaväli ei kiireellisille ilmoituksille on selvästi

kasvussa lintuinfluenssa vuoksi. Joudutetaan priorisoimaan

akuuttiset ja kiireelliset tehtävät.

 

On arvioitu, että lintuinfluenssan seurauksena lisääntynyt valvonta ja näytteenotot turkistarhoilla ovat tarpeellisia vuosia eteenpäin.

 

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu, sivutuotevalvonta, luvan- tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman

epäilyä kohdistuvat tarkastukset sekä eläintauti- ja

terveysvalvontaohjelmat eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 §:n 2

momentin mukaisesti. Nämä tehtävät ovat valtion virkatehtäviä,

mutta kunnan on alueellaan huolehdittava valvonnan järjestämisestä.

 

Eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1031/2009, 3 §:n mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista

korvaus niistä kustannuksista, jotka sille on aiheutunut

eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen

valvontatehtävien suorittamisesta. Aluehallintovirasto (AVI) maksaa

kunnalle korvauksen laskutusta vastaan.

 

Vuoden 2022 aikana tehtiin 118 eläinsuojelutarkastusta. Muut

valvontaeläinlääkärien suoritteet yhteistoiminta-alueella ovat esim.

terveysvalvontaohjelmien tarkastukset ja näytteenotot (46), sekä

tarkastukset ja annetut todistukset sivutuotevalvonnan yhteydessä

(52). Lisäksi nautojen jaloitteluvalvonnassa suoritettiin 15

tarkastuskäyntiä vuoden 2022 aikana. Hallinnollisien päätöksien

määrä oli 26.

 

Eläinsuojelutarkastukset tehdään pääsääntöisesti pareittain

työsuojelullisesta syystä.

Ympäristöterveydenhuollon perussopimuksen mukaisesti Kokkolan

kaupungilla on isäntäkuntana velvoite turvata

ympäristöterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella mukaan

lukien eläinlääkintähuollon valvontatehtävät.

 

Vakituisen valvontaeläinlääkäriviran perustaminen

on tarpeellista. Kulut korvataan valtion varoista. Viran aiheuttamat

kustannukset ja tulot huomioidaan vuoden 2024 talousarviossa.

Sijoituspaikka on toistaiseksi Hakalahdenkadulla 83, Kokkola ja

toiminta-alue on Keski-Pohjanmaa ja Kruunupyy.

 

Valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta päättää Kokkolan kaupunginhallitus.

 

Terveysvalvonnan johtaja

 

Ympäristöterveyslautakunta päättää puoltaa omalta osaltaan valvontaeläinlääkärin viran perustamista ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

 

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti puoltaa omalta osaltaan valvontaeläinlääkärin viran perustamista ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 389  

687/01.01.00.00/2023  

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunhallitus päättää perustaa toistaiseksi voimassa olevan valvontaeläinlääkärin viran.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.