Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 128 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Investointiosa

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 128  

659/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelijat kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, vt. infrapäällikkö Mikko Takkula, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi, hankepäällikkö Lasse Luomala, kaupunginarkkitehti Kristian Biskop vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, erityissuunnittelija Jouni Laitinen

 

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2024 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

 

Liite A § 128  Kaupunginhallituksen 29.05.2023, §237 hyväksymät talousarvioraamit

Oheismateriaali A § 128  Talousarvioraamien oheismateriaali

 

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupungin kokonaisinvestointisuunnitelmaan vuoteen 2031 saakka. Liitteessä A on esitys investointikohteista. Investointikohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Liite B § 128 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Investointiosa

 

Kaupunkirakennelautakunnan investointiesitys on pääosin annetun talousarvioraamin mukainen.

 

Kaupunkirakennelautakunnan investointiesityksen valmisteluun on osallistettu kaupungin eri toimialojen viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotta kaupungin eri toimialat voivat priorisoida omat tila-/kehittämistarpeensa. Investointiesitys noudattaa lisäksi valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvastusverkkopäätöksen mukaisia linjauksia.

 

Investointiesityksessä on kaupungin perusinvestointien lisäksi huomioitu uuden Kruununportin teollisuusalueen kehittämiseen liittyvät infrarakentamisen työt (liittymät ja kadut), keskustan kehittämiseen asemaseudun alikulkuun liittyvät kaupungin osuudet ja urheilupuistoalueen kehittämiseen liittyvät ulkoalueet.

 

Kaupunkympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.