Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 121 

Oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 25.05.2022, §95

 

Kaupunkirakennelautakunta 23.08.2023 § 121  

961/10.03.01.01/2021  

 

 

 Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

 

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 'yksityisteiden kunnossapito' 25.05.2022, §95 on jätetty 15.03.2023 päivätty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on liitteenä ja kaupunkirakennelautakunnan päätös oheismateriaalina.

 

Liite A § 121 oikaisuvaatimus

Oheismateriaali A § 121 

  kaupunkirakennelautakunnan päätös 25.05.2022, § 95

 

Kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 22.05.2022 § 95 ei ole voinut hakea oikaisua (muutoksenhakukielto), koska kyseessä on asian valmistelua koskeva päätös. Yksityisteiden kunnossapitoa koskeva päätös on tehty kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn pohjalta ja kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustossa 19.9.2022 (§ 82). Päätös oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali B § 121 

  kaupunginvaltuuston päätös 19.09.2022, §82

 

Mikäli kyseiseen kaupunkirakennelautakunnan 25.05.2022 (§ 95) päätökseen olisi voinut hakea oikaisua, olisi tämä 15.03.2023 jätetty oikaisuvaatimus joka tapauksessa tehty myöhässä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valtuuston päätökseen 19.09.2022 § 82 on voinut hakea muutosta valittamalla. Valtuuston päätökseen on liitetty kunnallisvalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Tässä tapauksessa valitusaika on ollut 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

 

Edellä olevan perusteella oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, eikä asiaa näin ollen tutkita enemmälti.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta

 

 Asian käsittely:

 Jäsen Kauko Kivilehto esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja oikaisuvaatimuksen jättäneen asiakkaan kanssa käydään uudelleen keskustelu ennen päätöksen tekemistä. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.